Het traject in Wallonië

Door de Seine-Scheldeverbinding zal ook het waterwegennet in Wallonië aansluiting krijgen op de regioʼs van Le Havre, Rouen en Parijs.