Huidige situatie in Harelbeke

Werken in verschillende zones

Er zijn zes zones waarin wordt gewerkt. 

Het Moleneiland en de stuwsluis

Op het Moleneiland is de tijdelijke stuw gebouwd. Sinds eind juli 2016 is de tijdelijke sluis open voor de scheepvaart. De afbraakwerken aan de huidige sluis zijn afgerond en de nieuwe bouwkuip is klaar. De bouw van de nieuwe sluis kan starten! Volgens de huidige planning zal de nieuwe sluis eind 2017 klaar zijn. 

Aansluitingen Hogebrug

De nieuwe Hogebrug is opnieuw open voor het verkeer. De parallelwegen en de zones onder de brug worden mee uitgevoerd met de aansluitende kaaimuren en wegenis.

Linkeroever

Op linkeroever heeft de aannemer een nieuwe oeververdediging gebouwd tussen de stuw en de Hogebrug. Daarvoor heeft hij buispalen en damplanken ingetrild. De zware constructie is nodig om de oevers stabiel te houden bij een hoge watertoevoer.  De werken op linkeroever zullen midden 2018 klaar zijn.

Intake Banmolens

De werken aan de intake ter hoogte van de Banmolens zijn reeds gestart. Na de werken zal het water opnieuw tot aan de Banmolens stromen en er komt een nieuwe brug over de intake. Deze werkzaamheden zullen in het najaar afgerond zijn.

Rechteroever

De werken aan de kaaimuren op rechteroever zijn gestart in mei 2016. Ze verlopen in verschillende fases en zullen eind 2017 afgerond zijn.

De werken op de Vrijdomkaai bevatten vooral werken aan de rioleringen, de nutsleidingen, het warmtenet en de wegenis. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, is het noodzakelijk om de parkeerstrook langs het water en de rijweg in te nemen als werfzone. De parkeerstrook langs de gevels wordt dan weer gebruikt als tijdelijke toegangsweg zodat gebouwen en huizen vlot bereikbaar blijven voor de omwonenden. Deze toegangsweg kan in beide richtingen gebruikt worden. De afslaande beweging van en naar de Hospitaalstraat blijft in beide richtingen (richting brug én richting rusthuis) mogelijk. De werfzone wordt goed afgeschermd met herashekken.

Ook aan de sluis in de Twee-Bruggenstraat wordt er druk gewerkt. Ter hoogte van de werf wordt een halve breedte van de Twee-Bruggenstraat als werfzone ingenomen. 

Omleidingen

Er zijn verschillende aangepaste omleggingen van kracht voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer.

Tijdens de werken aan de Twee-Bruggenstraat

Om de werkzaamheden aan de Twee-Bruggenstraat veilig uit te voeren, is het nodig om ter hoogte van de nieuwe sluis een halve wegbreedte in te nemen als werfzone. Herashekken schermen de werfzone af. Ter hoogte van de werkzaamheden is een zone 30 ingesteld met beurtelings verkeer. 

Omleiding van het jaagpad

Zolang de Leiewerken duren, wordt het Moleneiland als werfzone ingenomen. Het jaagpad op het eiland is uit veiligheidsoverwegingen afgesloten tot het einde van de werken. De fietsers- en voetgangersbrug over de oude Leiearm naar het Moleneiland wordt weggenomen. De Banmolens in de Watermolenstraat blijven wel steeds bereikbaar. Fietsers en voetgangers worden tot het einde van de Leiewerken omgeleid via de Overleiestraat, Stedestraat, Steenovenstraat en Steenbakkerijstraat. Daar kunnen zij via een fietspad veilig doorsteken naar de Meersstraat. Vanaf de rotonde volgen zij de Watermolenstraat richting Leie. 

Het jaagpad is ook afgesloten ter hoogte van Geldof omdat daar een nieuwe kaaimuur wordt gebouwd. Vanaf de Banmolens tot aan de Afspanningsstraat moeten fietsers een omleiding volgen. 

Doorgaand verkeer

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N36, N43, N50 en de R8.