Iedereen laten meegenieten

Leven op en langs de waterweg stimuleren, dat is een van de kerntaken van De Vlaamse Waterweg nv. Ook met Seine Schelde Vlaanderen hecht De Vlaamse Waterweg nv daar veel belang aan. Door aantrekkelijke jaagpaden en kades kunnen fietsers en wandelaars ten volle van de omgeving genieten. Op enkele plaatsen, zoals in Harelbeke, komt een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug. De onderdoorgang onder bestaande bruggen wordt aangepakt om ze aantrekkelijker te maken. En in samenwerking met de lokale overheid kan De Vlaamse Waterweg nv de bouw van een passeerstrook combineren met een aanlegsteiger voor de plezier- of passagiersvaart, zoals in Machelen.