Kanaal Roeselare-Leie

Het kanaal Roeselare-Leie is erg belangrijk voor de binnenvaart. Op tien jaar tijd is het tonnage vervoerde goederen gestegen van 3,22 (2006) naar 3,72 (2016) miljoen ton. Dat is een toename van 15,5 %, en komt overeen met 20.000 vrachtwagens. Opvallend is dat het aantal schepen echter afneemt. Een groter tonnage en minder schepen: dat betekent dat steeds grotere schepen, met een groter laadvermogen, hun weg vinden naar het kanaal.

Een opwaardering van het kanaal is dus zinvol. De bouw van een nieuwe, hogere brug in Ingelmunster is daarbij erg belangrijk voor het scheepvaartverkeer. Zo kan de binnenvaart verder uitgewerkt worden als een duurzaam alternatief voor transport over de weg.

Studeren voor de toekomst

Het kanaal Roeselare-Leie biedt potentieel voor de toekomst om de binnenvaart in Vlaanderen en Europa te versterken. Het kanaal moet daarvoor over de volledige lengte met ongeveer een halve meter verdiept worden, zodat het bevaarbaar is voor schepen tot 3.000 ton. Bovendien moet er voldoende ruimte zijn voor watergebonden bedrijvigheid. De bouw van de nieuwe brug is alvast een eerste stap in de goede richting. Een uitgebreide studie naar de opwaardering van het kanaal is nog volop lopende.