Kortrijk

Het centrum van Kortrijk

In Kortrijk zijn de afgelopen vijftien jaar belangrijke infrastructuurwerken uitgevoerd om de Leie aan te passen aan het moderne scheepvaartverkeer. Het tracé van de rivier in het stadscentrum is rechtgetrokken, de vaarweg is verbreed en er zijn verschillende nieuwe bruggen met een vrije hoogte van 7 meter gebouwd. 

Binnenkort zal de Leie in Kortrijk, op de verdieping van de bodem na, klaar zijn om in twee richtingen schepen tot 1.350 ton te laten passeren. Alternerend zullen zelfs schepen tot 4.500 ton toegelaten kunnen worden.

In samenwerking met Stad Kortrijk zal de oude Leie-arm in het centrum van de stad deels worden heringericht.

Twee nieuwe bruggen

Opwaarts Kortrijk worden twee bruggen vernieuwd om de noodzakelijke vrije hoogte van 7m te bekomen. Het gaat om de spoorbrug ‘Drie Duikers’ en de brug Bissegem-Marke.

 

Wachtplaatsen

Op- en afwaarts van Kortrijk worden wachtplaatsen en/of passeerstroken voorzien.