Moleneiland en vispassage

Het moleneiland

De niet-beschermde delen van de Bloemmolens zijn afgebroken. Het beschermde deel krijgt een nieuwe bestemming. Het Moleneiland wordt na de Leiewerken ingericht als een toegankelijk natuurgebied met zicht op een vispassage, die tussen het molengebouw en het uiteinde van het eiland wordt aangelegd. In dit natuurgebied krijgt de bovenbouw van de oude sluis een vaste plek als een belangwekkend stuk industrieel erfgoed. Om het groene Moleneiland vanaf het stadscentrum toegankelijker te maken, wordt bovendien een draaibrug voor fietsers en voetgangers aangelegd. 

De vispassage

Een vispassage (of vistrap) is een constructie die de vismigratie op de Leie mogelijk moet maken. De Europese Kaderrichtlijn Water legt de verplichting op een dergelijke trap te voorzien bij constructies die de migratie van vissen hinderen, zoals de stuw in Harelbeke. Boven de vispassage komt een passerelle van waarop wandelaars vissen en het snelstromende water kunnen gadeslaan. 

De intake aan de Banmolens

In de toekomst zal het water van de Leie opnieuw tot aan de Banmolens stromen. Die verbinding wordt ook wel de intake genoemd.