Moleneiland en vispassage

Het Moleneiland

Naast de bouw van een nieuwe stuwsluis, worden op het Moleneiland nog enkele belangrijke onderdelen van de Leiewerken gebouwd:

De intake aan de Banmolens

In de toekomst zal het water van de Leie opnieuw tot aan de Banmolens stromen. Die verbinding wordt ook wel de intake genoemd. Een overzicht van de tot nu toe uitgevoerde werken:

De nieuwe intake werd afgebakend met damplanken en drooggelegd zodat er vlot gewerkt kon worden. Eens het water uit de bouwkuip weg was, werden nieuwe kaaimuren gebouwd. Ook de landhoofden voor de nieuwe brug werden geconstrueerd. Nadien werd de betonnen vloer gegoten zodat de intake een stevige bodem heeft en het water niet verdwijnt in de grond.

Op 17 oktober 2017 was het dan zover: de nieuwe Banmolenbrug werd ge├»nstalleerd. De nieuwe brug is bijna 26 meter lang en weegt maar liefst 70 ton. Fietsers, voetgangers en lokaal verkeer zullen zich in de toekomst vlot over de nieuwe intake kunnen verplaatsen. De brug is echter nog niet toegankelijk, want ze moet nog verder afgewerkt worden. Ook de aansluitende wegenis moet nog aangelegd worden.

 

De Bloemmolens

De niet-beschermde delen van de Bloemmolens zijn afgebroken. Het beschermde deel krijgt een nieuwe bestemming. Daarnaast wordt een vispassage aangelegd tussen het molengebouw en het uiteinde van het eiland. De bovenbouw van de oude sluis is een belangwekkend stuk industrieel erfgoed en krijgt een vaste plek als uitkijkplatform. Om het Moleneiland vanaf het stadscentrum toegankelijker te maken, wordt bovendien een draaibrug voor fietsers en voetgangers aangelegd. 

De vispassage

Een vispassage (of vistrap) is een constructie die de vismigratie op de Leie mogelijk moet maken. De Europese Kaderrichtlijn Water legt de verplichting op een dergelijke trap te voorzien bij constructies die de migratie van vissen hinderen, zoals de stuw in Harelbeke. Boven de vispassage komt een passerelle van waarop wandelaars vissen en het snelstromende water kunnen gadeslaan.