Natte natuur creëren

Bij het herstel van de Leiemeanders wordt ervoor gezorgd dat het waterpeil in de meanders geregeld kan worden. Daardoor kan van hieruit natte natuur gecreëerd worden. De Vlaamse Waterweg nv werkt hiervoor nauw samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).