Natte natuur creëren

Bij het herstel van de Leiemeanders wordt ervoor gezorgd dat het waterpeil in de meanders geregeld kan worden. Daardoor kan van hieruit natte natuur gecreëerd worden. W&Z werkt hiervoor nauw samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).