Nevele

In en rond Nevele werden een aantal bochten verbreed en werd een passeerstrook aangelegd. De bochtverbredingen zijn nodig om schepen met een lengte van 185 m (laadvermogen 4500 ton) toe te laten. De passeerstrook is nodig om het kruisen van deze schepen mogelijk te maken.

De bochtverbredingen in het centrum van Nevele en de passeerstrook zijn reeds afgewerkt. De werkzaamheden in het centrum van Nevele vonden plaats in de buurt van Nevelebrug. Er zal ook een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug worden gebouwd. De werkzaamheden aan de bruggen in het centrum van Nevele starten ten vroegste in 2018. Op vraag van de gemeente komt er in het centrum van Nevele ook een aanlegsteiger voor pleziervaartuigen. De gemeente staat hierbij zelf in voor 40% van de kosten van deze steiger. De steiger is voorzien in de zone van de huidige fietsers- en voetgangersbrug en kan pas worden gebouwd nadat de brug is vernieuwd.

De werken aan bochten buiten het centrum van Nevele zijn ook reeds afgerond.

Klik hier voor een overzicht van de huidige situatie.