Oevers herstellen op natuurvriendelijke manier

 

Beschadigde oevers herstellen

Onze rivieren waren eeuwenlang zowel de slagaders van de lokale economie als van de natuur. In het begin van de vorige eeuw kantelde die balans in het voordeel van de economische vooruitgang. Om de rivieren geschikter te maken voor de scheepvaart, is de Leie kunstmatig recht getrokken. Veel oevers van de gekanaliseerde Leie zijn beschadigd door de jaren heen. Deze oevers worden hersteld op een natuurvriendelijke manier. Zo krijgt ook de natuur, samen met de vaarweg, opnieuw een plaats op de Leie.


Er zijn drie dingen belangrijk om de werken op een natuurvriendelijke manier uit te voeren:

  • De uitgegraven grond zoveel mogelijk ter plaatse een nieuwe bestemming geven en de fauna en flora tijdens de werken zo weinig mogelijk verstoren.
  • Werken met natuurvriendelijke materialen zoals spontane begroeiing van planten of kiezen voor inheemse plantensoorten.
  • Bouwen van natuurvriendelijke constructies zoals zacht hellende oevers. Deze oevers geven alle kansen aan de natuur om zichzelf te ontwikkelen, zonder dat dit een probleem vormt voor de vaarweg.

Natuuvriendeljike oevers tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve

Tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve gebruiken we een combinatie van de verschillende methodes. Op verschillende plaatsen worden zogenaamde vooroevers gebouwd. Deze vooroevers worden gecreëerd door het gebruik van stortsteen of stalen wanden. Hierdoor wordt er een extra zone gecreëerd tussen de vaarweg en de oever. Deze zone is een paradijs voor de ontwikkeling van typische rivierfauna en -flora. De zone is ofwel ondiep en drassig met veel ruimte voor lokale flora ofwel is ze net veel dieper. Een diepe zone beschermt namelijk de vispopulatie en geeft hen alle kansen. Daarnaast beschermen de vooroevers de eigenlijke oever tegen de golfslag van de schepen.