Partners

Het project Seine-Schelde is een ambitieus binnenvaartproject. De Vlaamse Waterweg nv kan dit project enkel realiseren dankzij de samenwerking met heel veel partners. De belangrijkste zijn:

  • Europese Unie: Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)
  • Frankrijk: Voies Navigables de France (VNF).
  • Federaal, gewestelijk en provinciaal: beleidvoerders en administraties 
  • Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
  • Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
  • Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO)
  • Bestuur en ambtenaren van alle steden en gemeenten waardoor het traject loopt
  • Belangengroepen voor de binnenvaart, landbouwers, natuurbeheer, fietsers, toerisme ...
  • Studiebureaus en aannemers