Rivierherstel

Leie - slagader van de natuur

In het verleden waren rivieren echte slagaders van de natuur. In en rond het water krioelde het van planten en dieren, en de rivieren zorgden voor bevloeiing van het omringende land. Om rivieren geschikt te maken voor de scheepvaart, heeft de mens in het verleden veel van die natuurlijke ruggengraat vernietigd. Seine Schelde Vlaanderen besteedt daarom veel aandacht aan rivierherstel van de Leie. De Vlaamse Waterweg nv werkt hiervoor nauw samen met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en lokale verenigingen. Voor het studiewerk wordt onder meer een beroep gedaan op de Universiteit Gent (UGent) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).