Bomen langs het kanaal Roeselare-Leie krijgen nummer

-

Maakte je onlangs gebruik van het jaagpad langs het kanaal en heb je een scherp oog? Dan heb je misschien al gemerkt dat Waterwegen en Zeekanaal NV alle bomen langs het kanaal Roeselare-Leie voorziet van een boomplaatje met daarop een uniek nummer.

Waarover gaat het?

Heb je al gehoord van Seine Schelde Vlaanderen? Dit grootscheeps binnenvaartproject van Waterwegen en Zeekanaal NV wil de vaarweg verbeteren tussen de Seine en de Schelde. Zo verlenen we grotere container- en duwvaartschepen een vlotte doorgang. Deze schepen kunnen meer goederen in één keer tot op hun bestemming brengen en worden couranter op onze waterwegen.

De Leie speelt hierin een belangrijke rol. Ook voor het kanaal Roeselare-Leie, dat op de rivier aansluit, en de bedrijven erlangs onderzoekt Waterwegen en Zeekanaal NV een aantal perspectieven. Om deze kans maximaal te benutten, bekijken we hoe het kanaal Roeselare-Leie opgewaardeerd kan worden.

Waarom?

Op welke wijze dat best gebeurt en wat daar allemaal bij komt kijken, wordt momenteel uitgebreid bestudeerd. Eén aspect van die studie is een groenplan, dat toelaat om de groenelementen langs het kanaal Roeselare-Leie op een duurzame manier te beheren. Denk maar aan bomen snoeien of bermen maaien. Het is voor dit groenplan nodig om elke boom apart te kunnen identificeren en lokaliseren. Dit gebeurt met genummerde boomplaatjes en een uitgebreide digitale atlas om ze in kaart te brengen.

Timing

De volledige studie van het kanaal Roeselare-Leie zou eind 2018 klaar moeten zijn. Van zodra de studie ver genoeg gevorderd is, krijg je van ons meer info.