Leiewerken Wervik - verkeerssituatie rioleringswerken Leiestraat tijdelijk weer normaal

-

Waterwegen en Zeekanaal NV laat rioleringswerken op en rond de Vrijdagmarkt in Wervik uitvoeren. 

Rioleringswerken

De rioleringswerken verlopen in verschillende fases. De rioleringssleuven zijn ondertussen gedicht en de onderfundering is afgewerkt. Vanaf zaterdag 10 december gaat de Leiestraat dus weer open voor alle verkeer en wordt de verkeerssituatie weer normaal zoals vroeger. De omleiding geldt niet meer, alle omleidingssignalisatie wordt weggenomen. Dat wil ook zeggen dat de rijrichting in de Ooievaarstraat weer omgedraaid wordt, naar de oorspronkelijke rijrichting dus. Op die manier zijn de handelaars van de Leiestraat tijdens de eindejaarsperiode makkelijk te bereiken.

Deze verkeerssituatie zal dus weer normaal zijn vanaf zaterdag 10 december tot maandag 16 januari, wanneer de voorbereidende werken voor het afbreken van de Leiebrug zullen starten. De laatste afsaltlaag op en rond de Vrijdagmarkt komt er pas als de nieuwe brug klaar is, om te vermijden dat het werfverkeer het asfalt beschadigt tijdens de werken aan de brug. 

Leiewerken in Wervik

De rioleringswerken gebeuren in het kader van de Leiewerken. Ze maken deel uit van het Europees gesubsidieerde project Seine-Schelde. In het kader van dit project wordt de waterweg tussen de Seine en de Schelde aangepast zodat langere schepen met grotere ladingen door kunnen. De brug van Wervik is te laag en moet worden vernieuwd. Om kruisend verkeer mogelijk te maken is er een passeerstrook aangelegd waar schepen kunnen uitwijken.