In Bousbeque doen we ook aan rivierherstel. Zo geven we de natuur alle kansen.

Wat

Doordat de Leie in het verleden werd rechtgetrokken voor de binnenvaart zijn de steile oeverwanden voor heel wat dieren een gevaarlijke barrière geworden. Daarom voorzien we op verschillende plaatsen fauna-uitstapplaatsen of trapjes langs de oever. Zo wordt aan land gaan een stuk makkelijker.

Waarom

Fauna-uitstapplaatsen zorgen ervoor dat dieren gemakkelijk uit het water geraken en langs de oevers op zoek kunnen gaan naar een nestplaats of naar lekkers op het land.

Wanneer

De Leie wordt in verschillende fases gemoderniseerd. In totaal pakken we 45 kilometer van de rivier aan. Dat kan je niet zomaar in één keer. Daarom pakken we deel per deel aan, van noord naar zuid. We beginnen tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve en gaan door naar het stuk tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke. Vervolgens werken we tussen Harelbeke en Menen, om tenslotte het stuk tussen Menen en Wervik aan te pakken.

In eerste instantie werd er uitvoerig gesproken met verschillende partners. Dat resulteerde in een visie voor een toegankelijkere Leie voor de binnenvaart. In het najaar van 2015 startte vervolgens de studie naar de modernisering van de Leie: verruiming, zwaaikommen, passeerstroken, natuurvriendelijke oevers, meanders, een aantal wegbruggen en fietsers- en voetgangersbruggen.

Intussen is er een globaal voorontwerp dat sinds midden 2017 klaar is. Dat voorontwerp werken we verder uit, deel per deel. In de studie bekijken we tal van elementen zoals de nautische voorwaarden, stabiliteit, ruimtelijke planning, groenbeheer, nutsleidingen … Hiermee werken we een definitief ontwerp uit.

De werken voor de aanleg van de fauna-uitstapplaatsen in Bousbecque starten ten vroegste in 2023.

Waar?

Op verschillende plaatsen langs de Leie in Bousbecque bouwen we fauna-uitstapplaatsen.