In Bousbecque doen we aan rivierherstel en geven we zo de natuur weer alle kansen.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

De oevers van de Leie hebben flink geleden onder de aanpassing van de rivier voor de binnenvaart en onder het toenemende scheepvaartverkeer. Heel wat oevers zijn beschadigd en herstellen we daarom op een natuurvriendelijke manier. Daarnaast voorzien we op verschillende plaatsen ook vooroevers die de eigenlijke oevers tegen de golfslag van passerende schepen beschermen. Ze creëren een oase van rust langs de Leie, waar rivierfauna en -flora zich kunnen ontwikkelen.

Waarom

Naast betere infrastructuur voor de binnenvaart hebben we in Bousbecque ook aandacht voor rivierherstel: we zorgen voor de inrichting van natuurvriendelijke oevers zodat de rivier een waar paradijs wordt voor typische fauna en flora.

Wanneer

De Leie wordt in verschillende fases gemoderniseerd. In totaal pakken we 45 kilometer van de rivier aan. Dat kan je niet zomaar in één keer. Daarom pakken we deel per deel aan, van noord naar zuid. We beginnen tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve en gaan door naar het stuk tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke. Vervolgens werken we tussen Harelbeke en Menen, om tenslotte het stuk tussen Menen en Wervik aan te pakken.

In eerste instantie werd er uitvoerig gesproken met verschillende partners. Dat resulteerde in een visie voor een toegankelijkere Leie voor de binnenvaart. In het najaar van 2015 startte vervolgens de studie naar de modernisering van de Leie: verruiming, zwaaikommen, passeerstroken, natuurvriendelijke oevers, meanders, een aantal wegbruggen en fietsers- en voetgangersbruggen.

Intussen is er een globaal voorontwerp dat sinds midden 2017 klaar is. Dat voorontwerp werken we verder uit, deel per deel. In de studie bekijken we tal van elementen zoals de nautische voorwaarden, stabiliteit, ruimtelijke planning, groenbeheer, nutsleidingen … Hiermee werken we een definitief ontwerp uit.

Waar?

Langs de Leie in Bousbecque herstellen we de oevers op een natuurvriendelijke manier.