In Harelbeke werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

Eén van de meest ingrijpende en spectaculaire werkzaamheden in Harelbeke was de vervanging van de oude sluis. De nieuwe sluis ligt op de plaats van de huidige, omdat dat de meest geschikte locatie is voor de binnenvaart. Om ervoor te zorgen dat de scheepvaart steeds kon blijven passeren, hebben we eerst een tijdelijke sluis geïnstalleerd.

De nieuwe sluis is dubbel zo lang als de vorige, om grotere, hedendaagse schepen toe te laten. Ze bestaat uit twee delen, afgescheiden van elkaar door middendeuren. Voor kleinere schepen en pleziervaart zal maar één deel gebruikt worden zodat ze sneller hun reis kunnen verderzetten. Daardoor gaan we ook zuiniger om met water én het energieverbruik van de sluiswerking.

Net zoals de stuw in Harelbeke, zal ook deze sluis volledig energieneutraal zijn. De turbines in de stuw zetten de stroming van het water om naar elektriciteit. Die elektriciteit zal ook gebruikt worden voor de werking van de sluis.

Waarom

De oude sluis in Harelbeke was te klein voor het verwachte scheepvaartverkeer en was bovendien aan vervanging toe. Daarom is er nu een nieuwe sluis die geschikt is voor hedendaagse binnenvaartschepen.

Wanneer

De tijdelijke sluis ging eind juli 2016 open voor de scheepvaart, waarna de oude sluis afgebroken kon worden. De nieuwe sluis is intussen klaar en werd in maart 2018 in gebruik genomen. Vlak na de opening van de nieuwe sluis is de afbraak van de tijdelijke sluis gestart. Zo konden de deuren van de tijdelijke gebruikt worden als middendeuren in de nieuwe sluis.

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.