In Kuurne werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

De huidige Kuurnebrug ligt maar een halve meter te laag voor schepen die willen passeren met containers tot drie lagen hoog gestapeld. Bovendien is ze nog in goede staat en gaat ze nog heel wat jaren mee. Ze kan dus makkelijker aangepast worden dan de Hogebrug in Harelbeke. Daarom blijft de brug integraal bewaard en wordt ze enkel lichtjes verhoogd om passerende schepen een vlotte doorgang te bieden.

Om de brug op te hogen gebruiken we hydraulische vijzels die het brugdek synchroon omhoog krikken. Het werkt ongeveer zoals een autokrik die je gebruikt om een lekke band te vervangen. Wanneer het brugdek hoog genoeg ligt, leggen we de aanloophellingen opnieuw aan.

Doordat de brug verhoogd wordt, moeten ook de aanloophellingen weer aangesloten worden op de brug. Dat biedt meteen de mogelijkheid om ook de aansluitende wegen opnieuw in te richten. Momenteel zijn de hellingen van de Twee-Bruggenstraat en de Vlasstraat erg steil voor fietsers en voetgangers. Met de verhoging van de brug worden deze hellingen gemiddeld 4,5%. Hierdoor wordt de Kuurnebrug comfortabeler en veiliger.

Waarom

Omdat deze schepen een groter laadvermogen hebben, moet er ook meer ruimte komen onder de bruggen in Kuurne. Ze kunnen immers tot drie lagen containers vervoeren, die bovenop elkaar gestapeld zijn. De Kuurnebrug is te laag voor deze schepen en moet dus verhoogd worden.

Wanneer

De werken voor het ophogen van de Kuurnebrug kunnen starten nadat alle nodige vergunningen zijn toegekend en nadat er een aannemer is aangesteld. In 2023 wordt de aanbestedingsprocedure en de procedure tot verkrijgen van de omgevingsvergunning doorlopen. De timing, fasering en uitvoering van de werken zal afgestemd worden in relatie tot andere werven in de omgeving, en dit in overeenstemming met de betrokken steden en gemeenten.

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.