NIEUWE RIVER TERMINAL ROESELARE

In Roeselare bouwen we een ruimte waar kranen te transporteren vrachten op de schepen zetten en via het water aangevoerde goederen ontvangen.

Wat

Tussen de Schaapsbrug en de A17 in Roeselare komt een gloednieuw regionaal overslagcentrum langs het kanaal Roeselare-Leie. Om dit te realiseren, werken we samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen. Uit studies die de POM West-Vlaanderen liet uitvoeren, blijkt dat deze locatie een geschikte plaats is.

In zo’n overslagcentrum wisselen goederen van transportmiddel. De spreiding van het vervoer over verschillende transportmiddelen en een flexibele planning vormen een deel van de oplossing voor het Vlaams mobiliteitsprobleem.

De River Terminal Roeselare zal voornamelijk bouw- en bulkstromen bundelen. Het transport van bouwmaterialen veroorzaakt namelijk de grootste fileproblemen. Het nieuw overslagcentrum moet een oplossing bieden. Het wordt een overslagcentrum dat vrij toegankelijk is. Dat betekent dat er één of meerdere beheerders zullen zijn, maar dat het centrum opengesteld wordt voor iedereen.

Om precies te zijn komt er een kaaimuur van 230 meter lang te liggen. Aansluitend zal het bijhorende kaaiplateau zo'n 18.000 m² beslaan. Genoeg om er op termijn heel wat tonnages goederen te laden en lossen.

Waarom

Als we willen dat meer goederentransport via het water verloopt, hebben we nood aan bijkomende ruimte om die vrachten over te laden op schepen. Nadat de goederen het grootste deel van hun reis via een schip hebben afgelegd, moeten ze nog het laatste stukje verder landinwaarts vervoerd worden met de trein of met de vrachtwagen. Andersom moet een bedrijf elke vracht eerst naar een plaats transporteren waar een kraan ze op het schip zet. Dat overladen gebeurt op terminals oftewel overslagcentra. Hoe meer zulke overslagcentra, hoe meer vracht we op een binnenschip krijgen.

Wanneer

De voorbereidende werken voor dit gloednieuw regionaal overslagcentrum zijn gestart op 14 september 2020. Als alles vlot verloopt, zijn de volledige werken eind 2021 klaar.

Waar?

Uit studies die het POM West-Vlaanderen liet uitvoeren bleek dat de ruimte tussen de Schaapsbrug en de A17 in langs het kanaal Roeselare-Leie de ideale plaats is.

Toegankelijkheid tijdens de werken

Tijdens de werken zijn er verschillende omleidingen van kracht voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer.

Fiets

Toegankelijkheid tijdens de werken

14/09/2020 t.e.m. 31/12/2021
Tijdens de werken langs het kanaal Roeselare-Leie zal het jaagpad tussen de Schaapsbrug en de Regenbeekstraat worden afgesloten. Dat is nodig om de...
Meer info