NIEUWE RIVER TERMINAL ROESELARE

In Roeselare werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat

Tussen de Schaapsbrug en de A17 in Roeselare komt een gloednieuw regionaal overslagcentrum langs het kanaal Roeselare-Leie. Om dit te realiseren, werken we samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen. Uit studies die POM West-Vlaanderen liet uitvoeren, blijkt dat deze locatie een geschikte plaats is. Samen investeren we 6,6 miljoen euro, een kost die voor 80 % gedragen wordt door ons (met 40 % aan Europese subsidies) en voor 20 % door POM West-Vlaanderen.

In zo’n overslagcentrum wisselen goederen van transportmiddel. De spreiding van het vervoer over verschillende transportmiddelen en een flexibele planning vormen een deel van de oplossing voor het Vlaams mobiliteitsprobleem.

De River Terminal Roeselare zal voornamelijk bouw- en bulkstromen bundelen, maar ook palletvervoer kan via deze terminal verlopen. Het transport van goederen veroorzaakt namelijk de grootste files. Het nieuw overslagcentrum moet een oplossing bieden. Het wordt een overslagcentrum dat vrij toegankelijk is. Dat betekent dat er één of meerdere beheerders zullen zijn, maar dat het centrum opengesteld wordt voor iedereen.

Ook de lokale werkgelegenheid krijgt heel wat extra stimulansen dankzij de aanwezigheid van River Terminal Roeselare. De bouw van het overslagcentrum zal dus ook economisch een positieve impact hebben. En niet alleen op logistiek en economisch vlak zijn er voordelen, de omgeving van de site wordt ook groener én comfortabeler voor fietsers.

Om precies te zijn komt er een kaaimuur van 230 meter lang te liggen. Aansluitend zal het bijhorende kaaiplateau zo'n 18.000 m² beslaan. Genoeg om er op termijn heel wat tonnages goederen te laden en lossen.

Waarom

Als we willen dat meer goederentransport via het water verloopt, hebben we nood aan bijkomende ruimte om die vrachten over te laden op schepen. Nadat de goederen het grootste deel van hun reis via een schip hebben afgelegd, moeten ze nog het laatste stukje verder landinwaarts vervoerd worden met de trein of met de vrachtwagen. Andersom moet een bedrijf elke vracht eerst naar een plaats transporteren waar een kraan ze op het schip zet. Dat overladen gebeurt op terminals oftewel overslagcentra. Hoe meer zulke overslagcentra, hoe meer vracht we op een binnenschip krijgen.

Wanneer

De werken voor dit gloednieuw regionaal overslagcentrum zijn gestart op 14 september 2020. Als alles vlot verloopt, zijn de volledige werken eind 2021 klaar.

Waar?

Uit studies die POM West-Vlaanderen liet uitvoeren bleek dat de ruimte tussen de Schaapsbrug en de A17 in langs het kanaal Roeselare-Leie de ideale plaats is.

Toegankelijkheid tijdens de werken

Tijdens de werken zijn er verschillende omleidingen van kracht voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer.

Fiets

Toegankelijkheid tijdens de werken

14/09/2020 t.e.m. 31/12/2021
Tijdens de werken langs het kanaal Roeselare-Leie zal het jaagpad tussen de Schaapsbrug en de Regenbeekstraat worden afgesloten. Dat is nodig om de...
Meer info