Eind 2014 zijn we gestart met de studie naar de modernisering van de waterweg in de omgeving van Brugge. Zo ontstond het overkoepelende project Stadsvaart, waarin de Steenbruggebrug, de Dampoortsluis én de Brugse doortocht vervat zitten. Er werd een eerste milieueffectenrapport opgesteld over de verwachte gevolgen van de verschillende mogelijkheden of alternatieven voor een vlotter scheepvaart- en wegverkeer.

Juni 2015 hielden we een reeks workshops over de studie van Stadsvaart. Bewoners en geïnteresseerden kregen de kans om zich uitgebreid te informeren, actief mee te denken en eigen ideeën en opmerkingen te formuleren. De feedback die hieruit voortvloeide, werd meegenomen in het onderzoek.

Eind 2017: de Vlaamse Regering bekrachtigt de keuze voor een vaste, hoge brug voor het wegverkeer, een beweegbare, vlakke brug voor fietsers en voetgangers en de bochtaanpassing aan Steenbrugge.

Mei 2018: tijdens een workshop konden de omwonenden meedenken over vijf onderzoeksvragen. Waar dat mogelijk was, namen de ontwerpers de input die daaruit voortkwam mee in het voorontwerp.

Oktober 2019: het voorontwerp is klaar! De buurt krijgt de primeur en kan dit toekomstplan als eerste bekijken op een infomarkt. Met virtualrealitybrillen kunnen ze omgeving in 3D verkennen.

Nu het voorontwerp klaar is, worden de milieueffecten verder in kaart gebracht: de te verwachten gevolgen voor mens, natuur en landschap. Ook met de opmaak van een definitief ontwerp dat alle technische informatie gedetailleerd in kaart brengt, is het onderzoeksteam druk bezig. Daarmee kunnen we in 2021 de omgevingsvergunning aanvragen, om vervolgens op zoek te gaan naar een geschikte aannemer.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.