Harelbeke bevindt zich op het kruispunt van de Leie en het kanaal Bossuit-Kortrijk. Op beide vaarwegen doen we aanpassingen om schepen een vlottere doorgang te verlenen. Op de Leie doen we ook aan rivierherstel, recreatie en stadsvernieuwing.

Kanaal Bossuit-Kortrijk

De laatste modernisering van het kanaal Bossuit-Kortrijk is geleden van de jaren ’70. Naar scheepvaartnormen is de infrastructuur in Harelbeke dus nog vrij recent, maar waar nodig verruimen we de vaarweg. Door meer ruimte te creëren, wordt het kanaal heel wat toegankelijker voor de binnenvaart. Plaatselijk zijn er verbredingen nodig, maar daarvoor wordt zoveel mogelijk gewerkt binnen het bestaande traject van het kanaal.

In Kortrijk bevinden zich echter nog drie historische, beschermde sluizen uit de 19de eeuw die te klein zijn. Daarom zoeken we naar een vlotte verbinding voor de binnenvaart tussen het kanaal en de Leie, mogelijks vlakbij Harelbeke. Ook is de vaarweg in Kortrijk te smal. Schippers moeten een omweg van 138 kilometer maken via de Leie, Gent en de Boven-Schelde om de bedrijven langs het kanaal te bereiken. Dat kost heel wat tijd en geld.

Met deze aanpassingen wordt het kanaal heel wat toegankelijker voor de binnenvaart. Of en waar dit precies nodig is, zal verder onderzoek uitwijzen

Leie

Harelbeke ligt langs de Leie, tussen de aansluitingen met het kanaal Roeselare-Leie en het kanaal Bossuit-Kortrijk in. Hier doen we tal van aanpassingen om de Leie toegankelijker te maken voor grotere schepen. Ook hebben we aandacht voor rivierherstel, recreatie en stadsvernieuwing.

De oude sluis in Harelbeke was te klein voor het verwachte scheepvaartverkeer en was bovendien aan vervanging toe. Daarom is er nu een nieuwe sluis die geschikt is voor hedendaagse binnenvaartschepen.

Een moderne, aangepaste verbinding tussen de Seine en de Schelde zorgt ervoor dat binnenvaartschepen met een laadvermogen tot 4.500 ton en drie lagen containers vlot zouden moeten kunnen passeren. Omdat deze schepen een groter laadvermogen hebben, moet er ook meer ruimte komen onder de bruggen in Harelbeke.

Vlakbij de sluis kwam er ook een nieuwe stuw. De stuw wekt haar eigen energie op en is volledig energieneutraal. Omdat een stuw een obstakel is voor de trek van het onderwaterleven is, bouwden we naast de stuw een vispassage. Die zorgt ervoor dat vissen ook voorbij de stuw op zoek kunnen naar een schuilplaats of feestmaal. Boven de vispassage is een passerelle voor wandelaars van waarop ze de vissen en het stromende water kunnen gadeslaan.

Naast betere infrastructuur voor binnenvaart en rivierherstel hebben we in Harelbeke ook aandacht voor recreatie. Zo kreeg het Moleneiland, dat tussen de Leie en een oude Leie-arm ligt, een nieuwe inrichting. De oude Leie-arm verbonden we opnieuw met de rivier, waardoor het water weer tot aan de Banmolens stroomt. Om het Moleneiland vanaf het stadscentrum toegankelijker te maken, is er bovendien een draaibrug voor fietsers en voetgangers.

Ook zetten we mee onze schouders onder stadsvernieuwing. Parallel met de Leiewerken loopt het project h∩aqua van de stad Harelbeke. Samen met het stadsbestuur sloegen we de handen in elkaar, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstonden voor een grondige stadsvernieuwing. Op het programma staan onder meer de heraanleg van de wegen en jaagpaden langs de oevers, de herinrichting van het Marktplein en vele andere stads- en woonontwikkelingen langs de Leie.

De Leiewerken en het stadsvernieuwingsproject ‘h∩aqua’ zullen de aanblik van Harelbeke grondig verfraaien.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.