Datum
16/03/2020
Georganiseerd door:
De Vlaamse Waterweg nv

Het geïntegreerd onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten hiervan willen we met jou delen. Op deze pagina vind je alle informatie over de infomomenten over de studie van het kanaal Bossuit-Kortrijk rond Nautica, Economie en Uitvoerbaarheid.
 

 

Wat kan ik verwachten van de infomomenten?

Er zijn drie verschillende infomomenten, waarbij we telkens een aantal onderwerpen clusteren:

 1. Mobiliteit, Financieel, Waterbeheer en Recreatie
 2. Nautica, Economie en Uitvoerbaarheid
 3. Stedelijke structuur, Erfgoed en Natuur

Elk infomoment omvat meerdere sessies, zodat we zoveel mogelijk geïnteresseerden een update kunnen geven over de onderzoeksresultaten.

TIP: de eerste resultaten van het onderzoek kan je hier alvast nalezen. Ideaal als achtergrondinformatie om je vragen te formuleren.

Infomoment 2: Nautica, Economie en Uitvoerbaarheid

We bespreken alle 29 onderzoeksaspecten, alsook de bijhorende resultaten. Voor het tweede infomoment komen de zoals hieronder omschreven aspecten aan bod:

 • Nautica:
  • OA 1: Analyse van de bereikbaarheid en kwaliteit van KBK als vaarweg voor beroepsvaart
  • OA 2: Analyse van de zwaaigelegenheden op het kanaal
  • OA 3: Analyse van het effect van de opwaardering binnen het Seine-Schelde netwerk
  • OA 4: Analyse van de interactie met de Leie
  • OA 27: Nautische toekomstmogelijkheden
 • Economie:
  • OA 14: Gewijzigde bereikbaarheid voor economische functies
  • OA 15: Ontwikkelingsmogelijkheden voor economische functies
 • Uitvoerbaarheid:
  • OA 23: Bouwrisico’s en hinderaspecten
  • OA 24: Relatie met en afhankelijkheid van overige projecten en processen

Wil je nog eens door alle onderzoeksaspecten snuisteren? Ze staan uitgebreid beschreven in de alternatievenonderzoeksnota (vanaf pagina 64).

Waar en wanneer vindt dit infomoment plaats?

Locatie: OC West in Kortrijk (Leiestraat 22)

Data:

Maandag 16 maart: Nautica, Economie en Uitvoerbaarheid

 • 16 u. tot 18 u.
 • 18 u. tot 20 u.

Van zodra we merken dat bovenstaande data snel volzet geraken, lassen we extra infomomenten in. Hou deze pagina dan zeker in de gaten voor updates!