Datum
18/03/2020
Georganiseerd door:
De Vlaamse Waterweg nv

Het geïntegreerd onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten hiervan willen we met jou delen. Op deze pagina vind je alle informatie over de infomomenten over de studie van het kanaal Bossuit-Kortrijk rond Stedelijke structuur, Erfgoed en Natuur.

Wat kan ik verwachten van de infomomenten?

Er zijn drie verschillende infomomenten, waarbij we telkens een aantal onderwerpen clusteren:

 1. Mobiliteit, Financieel, Waterbeheer en Recreatie
 2. Nautica, Economie en Uitvoerbaarheid
 3. Stedelijke structuur, Erfgoed en Natuur

Elk infomoment omvat meerdere sessies, zodat we zoveel mogelijk geïnteresseerden een update kunnen geven over de onderzoeksresultaten.

TIP: de eerste resultaten van het onderzoek kan je hier alvast nalezen. Ideaal als achtergrondinformatie om je vragen te formuleren.

Infomoment 3: Stedelijke structuur, Erfgoed en Natuur

We bespreken alle 29 onderzoeksaspecten, alsook de bijhorende resultaten. Voor het derde infomoment komen de zoals hieronder omschreven aspecten aan bod:

 • Stedelijke structuur:
  • OA 5: Wijziging van leefkwaliteit (beleving)
  • OA 6: Ruimte-inname en wijziging van de stedelijke structuur
  • OA 28: Ruimtelijke toekomstmogelijkheden
 • Erfgoed:
  • OA 7: Wijziging van de historische structuur en dynamiek
  • OA 8: Impact op archeologisch erfgoed
  • OA 9: Impact op en potenties voor bouwkundig erfgoed
 • Natuur:
  • OA 10: Impact op en inpassing in de ecologische, landschappelijke en landbouwstructuur en relaties
  • OA 11: Ecotoopinname en -creatie
  • OA 12: Risico op verstoring van fauna
  • OA 13: Impact wijzigingen in de waterhuishouding (kwantiteit en kwaliteit) op ecologie en landbouw

Wil je nog eens door alle onderzoeksaspecten snuisteren? Ze staan uitgebreid beschreven in de alternatievenonderzoeksnota (vanaf pagina 64).

Waar en wanneer vindt dit infomoment plaats?

Locatie: OC West in Kortrijk (Leiestraat 22)

Data:

Woensdag 18 maart: Stedelijke structuur, Erfgoed en Natuur

 • 14 u. tot 16 u.
 • 16 u. tot 18 u.
 • 18 u. tot 20 u.

Van zodra we merken dat bovenstaande data snel volzet geraken, lassen we extra infomomenten in. Hou deze pagina dan zeker in de gaten voor updates!