Datum
09/09/2020

Langs het kanaal Roeselare-Leie hebben De Vlaamse Waterweg nv en POM West-Vlaanderen grootse plannen. Op maandag 14 september 2020 starten namelijk de voorbereidende werken voor een gloednieuw overslagcentrum: River Terminal Roeselare. Beide overheden bundelen de krachten om meer ondernemers de overstap naar de waterweg te laten maken. Als alles vlot verloopt, zijn de werken klaar tegen eind 2021.

Langs het kanaal in Roeselare starten De Vlaamse Waterweg nv en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen weldra met de bouw van een nieuw overslagcentrum dat de naam ‘River Terminal Roeselare’ krijgt. De voorbereidende werken starten op maandag 14 september 2020, de volledige werken zullen eind 2021 klaar zijn.

Multimodaal transport

Het overslagcentrum bestaat uit een kaaimuur van 230 meter waar schepen aanmeren, en een kaaiplateau van 18.000m² dat dient als opslagruimte. Met het overslagcentrum willen POM West-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg nv meer bedrijven overtuigen om over te schakelen op de binnenvaart voor het vervoer van goederen en grondstoffen. Ook de lokale werkgelegenheid krijgt hiermee heel wat stimulansen. De Vlaamse Waterweg nv en POM West-Vlaanderen willen het kanaal Roeselare-Leie, jaarlijks goed voor meer dan 4 miljoen ton vervoerde goederen, verder uitbouwen als transportalternatief, ook voor bedrijven die geen rechtstreekse toegang hebben tot de waterweg.

Toekomstgerichte binnenvaart

De bouw van River Terminal Roeselare maakt deel uit van Seine Schelde Vlaanderen. Voor dit binnenvaartproject bundelen De Vlaamse Waterweg nv en de Europese Unie de krachten om te investeren in de toekomst van watertransport. Net zoals bij de uitbreidings- en renovatiewerken aan River Terminal Wielsbeke op de Leie slaan De Vlaamse Waterweg nv en POM West-Vlaanderen de handen in elkaar voor de realisatie van dit overslagplatform. Meer binnenvaart betekent minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu.

Voorbereidingen van start

In september en oktober maakt de aannemer het terrein klaar voor de aanvang van de effectieve bouwwerken. Onder meer de werfinrichting en een tijdelijke damwand, om in den droge te werken, worden voorzien. Ook zullen er proefsleuven gegraven worden om alle leidingen te lokaliseren, waar nodig worden ze verplaatst.

De river terminal krijgt een plaats in een bestemd stuk industriezone. Hiervoor overleggen De Vlaamse Waterweg nv, POM West-Vlaanderen en stad Roeselare met burgerbeweging Meer Bomen in Roeselare. Op basis van de gesprekken werden het ontwerp en de plannen aangepast, en wordt de omgeving van de site groener en comfortabeler voor fietsers. De Vlaamse Waterweg nv en POM West-Vlaanderen planten 78 nieuwe bomen op en langs de site, wat er meer zijn dan er nu staan. Ook elders in de stad komt nieuw groen, De Vlaamse Waterweg nv en POM West-Vlaanderen bieden hiervoor financiële middelen.

Toegankelijkheid tijdens de werken

Tijdens de werken zal het jaagpad plaatselijk, tussen de Schaapsbrug en de Regenbeekstraat, afgesloten zijn. Dat is nodig om de werken veilig te laten verlopen en omdat in de plaats een kaaimuur gebouwd wordt, in de toekomst wordt een nieuw stuk jaagpad rondom de overslagsite aangelegd. In overleg met stad Roeselare kunnen fietsers een omleiding volgen via de Mandellaan, Zeger Maelfaitstraat, Izegemstraat, Roeselaarsestraat, Ambachtenstraat …  

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.