Datum
13/11/2018

De Vlaamse Waterweg nv, POM West-Vlaanderen en KU Leuven starten - binnen het project ‘Autonoom varen in de Westhoek’ - met proefvaarten van een autonoom varend schaalmodel op de IJzer. Aan de voet van de IJzertoren bracht het vaartuig, ‘de Cogge’, met succes de eerste proefvaart tot een goed einde.

Investeren in de toekomst

Het project autonoom varen investeert in de ontwikkeling van de noodzakelijke kennis en technologie (co-creatie) binnen de duwvaart om de overstap te maken van bemande naar onbemande en dus autonome (duw)vaart. Het project wil deze technologie testen en demonstreren in een real-life omgeving, nl. op de IJzer tussen Heernisse (Diksmuide) en het Sint-Joris spaarbekken (Nieuwpoort). Zo wenst het project een belangrijke stap te zetten naar de vermarkting van een nieuw en innovatief systeem, nl. een nieuw binnenvaartproduct waarin Vlaanderen een voortrekkersrol kan opnemen. Het gebruik van autonome vaartuigen biedt heel wat nieuwe toekomstmogelijkheden voor de (kleine) binnenvaart: vermindering van de operationele kosten, optimalisatie onderhoud, daling aantal ongevallen, vermindering brandstofkosten, zoektocht naar geschikt personeel ...

Het kick-off event op 13 november 2018 in Diksmuide was alvast een succes. De eerste testvaart gebeurde op de IJzer met een proefvaartuig dat uitgerust is met sensoren die ervoor moeten zorgen dat er geen botsingen gebeuren met obstakels.

Innovatieve navigatie

Het departement Werktuigkunde, onder leiding van Prof. Slaets van de KU Leuven, ontwikkelde de voortstuwende duwbak. Het vaartuig, een op schaal (1/8) gemaakte Watertruck+ duwbak, is uitgerust met een propulsiesysteem waarbij de boot meters maakt door water binnen te zuigen en vervolgens terug naar buiten te duwen. Het vaartuig werd genoemd naar Karel Cogge, die met een metgezel in 1914 de sluizen in Nieuwpoort openzette en zo de Duitse opmars een halt toeriep. Het gebied tussen Heernisse en het Sint-Joris spaarbekken van Nieuwpoort vormt de ideale proeftuin voor de uitvoering van het project. Het scheepvaartverkeer op de IJzer is er beperkt ten opzichte van drukke en grotere vaarwegen en het testgebied heeft de ideale omvang om tot betrouwbare resultaten te komen. Verwacht wordt dat het autonoom varen op termijn ook kan overgedragen worden naar andere types van waterwegen.

Duurzaam goederentransport

Met dit innovatief proefproject neemt (West-)Vlaanderen een voortrekkersrol op binnen Europa. Innovatie is onontbeerlijk in de logistieke sector om een doorgedreven duurzaam goederentransport te verzekeren, verzekert Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv: “Innovaties met betrekking tot automatisering in de binnenvaart helpen de sector vooruit. Het testen van onbemande vaartuigen op de IJzer is hiervan een goed voorbeeld. De voorbije maanden hebben we ook voor het juridisch kader gezorgd om dergelijke innovaties vlot en veilig te kunnen testen en te ontwikkelen.”

POM West-Vlaanderen zal nu, in samenwerking met de andere projectpartners, de test- en demonstratiepilots coördineren. Deze proefperiode zal een zestal maanden duren om tot betrouwbare eindresultaten te komen. “Dankzij dergelijk innovatief navigatieconcept krijgen heel wat bedrijven uit de Westhoek toegang tot een duurzame ontsluiting en bieden we hen een alternatief voor transport via de weg aan. Verschillende bedrijven uit de regio hebben al hun interesse getoond“, vertelt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen.

Samen werken aan de toekomst

Het project ‘Autonoom varen in de Westhoek’ werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO programma. De Vlaamse Waterweg nv en copromotoren POM West-Vlaanderen en KU Leuven werken samen om het project te realiseren. De totale projectkost bedraagt 622.994 euro. Minstens 138.000 euro hiervan wordt met provinciale middelen toegereden. Het project rekent daarnaast op 249.197,94 euro Europese steun van EFRO. Dankzij de GTI vloeit er in eerste instantie 20 miljoen euro aan Europese middelen naar West-Vlaanderen. Deze som fungeert als hefboom om in totaal minimaal 50 miljoen euro in onze West-Vlaamse economie te injecteren. Elk project vult daarbij een deel van de totale industrieversterkende puzzel in.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het project 'Autonoom varen in de Westhoek' kan je terecht bij De Vlaamse Waterweg nv, de POM West-Vlaanderen en KU Leuven.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.