Datum
26/01/2021

Belanghebbenden krijgen de kans om hun opmerkingen te geven op de zogeheten aanmelding van de project-MER over de optimalisering van de Leie. Op basis van die aanmelding en de input van de bevolking stellen de onderzoekers het milieueffectenrapport op, dat nodig is voor de vergunningsaanvraag.

Waarover gaat de publieke raadpleging

Om zowel de natuur als de scheepvaart betere toekomstkansen te geven, wil De Vlaamse Waterweg nv de Leie tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke optimaliseren. Die aanpassing kadert in het grootscheepse binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat een aaneengesloten vaarnetwerk tussen Antwerpen en Parijs ambieert

Concreet zou De Vlaamse Waterweg nv het stuk Leie een meter verdiepen en hier en daar verbreden. De oevers en het landschap legt de waterwegbeheerder natuurvriendelijker aan, zodat ze een sterkere biotoop worden voor planten en dieren. Bekijk onderstaande video voor meer info over de geplande aanpassingen aan de Leie.

Dien je opmerkingen in

Daarvoor moeten we als waterwegbeheerder eerst een milieueffectenrapport (MER) opmaken. Zo’n rapport bevat de verwachte impact die de aanpassing zal hebben op het milieu en de omgeving.

Voor het onderzoek is lokale kennis van belang. Vandaar nodigen de experts de plaatselijke bevolking uit om opmerkingen te geven.

De raadpleging heeft tot doel de betrokkenen de kans te geven hun visie op de volledigheid van het geplande onderzoek naar de mogelijke effecten in het project-MER kenbaar te maken. Het is de bedoeling dat er uit de inspraak zo veel mogelijk zinvolle en bruikbare ideeën komen om het onderzoek in het project-m.e.r. te verbeteren en/of aan te vullen. De openbare raadpleging is geen openbaar onderzoek waarbij bezwaarschriften kunnen ingediend worden. Bezwaarschriften kunnen enkel ingediend worden naar aanleiding van de vergunningsaanvraag.

De aanmelding kan gezien de corona-maatregelen enkel online geraadpleegd worden op de website van De Vlaamse Waterweg nv of op https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank (vul bij dossiernummer ‘3345’ in en druk op zoek). In elke betrokken gemeente kunnen de inwoners advies geven om de aanmelding te vervolledigen.

Wielsbeke:

Waregem:

Harelbeke:

Je kan je adviezen ook rechtstreeks aan De Vlaamse Waterweg nv bezorgen van 29 januari t.e.m. 27 februari via seineschelde@vlaamsewaterweg.be.

Leiewerken: pand 150

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.