Datum
20/09/2018

In het weekend van 22 en 23 september plaatst waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv het laatste onderdeel van de nieuwe brug over het kanaal Roeselare-Leie in Ingelmunster.

Spectaculaire montage nieuwe brug Ingelmunster gaat laatste fase in

In het weekend van 22 en 23 september plaatst waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv het laatste onderdeel van de nieuwe brug over het kanaal Roeselare-Leie in Ingelmunster. Om kijklustigen de kans te geven een blik te werpen op de werken, houdt de waterwegbeheerder een kijkmoment op zaterdag 22 september. Wanneer deze montagewerken klaar zijn, worden de vertrouwde omleidingen voor fietsers en voetgangers opnieuw toegankelijk.

De stalen onderdelen van de nieuwe brug over het kanaal Roeselare-Leie in Ingelmunster liggen bijna allemaal op hun plaats. Enkel het middenstuk van de brug dat het kanaal overspant, ontbreekt nog. De plaatsing hiervan gebeurt in het weekend van 22 en 23 september.

“De montage van de stalen boogstructuur is één van de spectaculairste werken voor de nieuwe brug”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “We investeren miljoenen in het kanaal Roeselare-Leie, om het klaar te stomen voor de binnenvaart van de toekomst. Zo kunnen we meer bedrijven en transporteurs verleiden om te kiezen voor de watersnelweg. Elke vracht die via het water gaat is een vrachtwagen minder in de file.”

Tijdens de laatste montagefase dit weekend zijn het jaagpad, de tijdelijke brug en de Trakelweg om veiligheidsredenen niet toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Wanneer deze montagewerken klaar zijn, zijn ook de vertrouwde omleidingen weer toegankelijk. De nieuwe brug in Ingelmunster maakt deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen en het VIA-plan voor centrumvernieuwing van de gemeente.

Verloop van de spectaculaire montage

Het middenstuk van de brug bestaat uit twee corresponderende onderdelen die op de werf toekomen via een binnenschip. Een reusachtige kraan, die op de oever aan de kant van de markt staat, hijst vervolgens het eerste onderdeel uit de laadruimte van het schip. Daarna komt er heel wat millimeterwerk bij kijken om het onderdeel nauwkeurig te laten aansluiten op de onderdelen die er al liggen.

Wanneer het eerste onderdeel op zijn plaats ligt, wordt de kraan losgepikt en verplaatst. Op de locatie waar de kraan eerst stond, wordt de laatste toren opgebouwd waar het tweede onderdeel tijdelijk op zal rusten. Deze tijdelijke toren werd nog niet meteen gebouwd, om de kraan ruimte te geven om het eerste onderdeel zo dicht mogelijk aan te pikken. Dat is belangrijk voor de belasting en stabiliteit van zowel de kraan als de oever.

Aansluitend wordt het tweede onderdeel aangepikt en ook weer voorzichtig op zijn plaats gelegd. Daarna is de montage van de brugonderdelen klaar.

Kijkmoment voor iedereen

Elk onderdeel van het middenstuk is 53 meter lang en weegt 100 ton. Wanneer beide onderdelen op hun plaats liggen, krijgt de brug concreet vorm. Vervolgens wordt de brug verder afgewerkt tegen eind 2019, om nog zeker tachtig jaar mee te gaan!

De laatste montagefase is dus een unieke en spectaculaire gebeurtenis voor jong en oud. Wie wil kan daarom de werken volgen vanaf het terrein naast café De Fagot. Het terrein is bereikbaar via het marktplein en de omleiding voor fietsers en voetgangers langs het kasteeldomein. Daar is een tijdelijke voetgangersdoorgang voorzien onder de brug. Tussen 11.00 en 13.00 uur trakteert De Vlaamse Waterweg nv met gratis drank en hapjes. Er is ook een liveband om een streepje muziek te voorzien.

De werken zijn bijzonder complex en werden grondig voorbereid. Het is echter niet uit te sluiten dat de planning verstoord wordt door externe factoren. Hou daarom de website en sociale media van De Vlaamse Waterweg nv en de gemeente goed in de gaten.

Volgende stappen

Na de montage worden de stalen brugonderdelen aan elkaar gelast. Ook krijgt het staal een beschermende verflaag om de vorming van roest tegen te gaan.

Rond de jaarwisseling start de waterwegbeheerder met de aanleg van het betonnen brugdek bovenop de staalstructuur. Dit brugdek zal vijftien meter breed worden ter hoogte van de landhoofden en negentien meter breed ter hoogte van de lichtstrook in het midden van de brug. Het brugdek vormt de basis voor het wegdek en de fiets- en voetpaden. Tot slot worden de leuningen en wegmarkeringen aangebracht. Eind 2019 moet de brug volledig klaar zijn.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.