Datum
01/09/2021

In Kortrijk zijn de afgelopen vijftien jaar belangrijke infrastructuurwerken uitgevoerd in het kader van Seine Schelde Vlaanderen. Dit Europees gesubsidieerd binnenvaartproject wil van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. Er zijn echter nog wat knelpunten voor de scheepvaart. Eén daarvan is de brug tussen Bissegem en Marke in Kortrijk. Deze brug is te laag en moet vernieuwd worden. De voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe brug starten begin september 2021.

Een nieuwe brug

De brug die Bissegem en Marke verbindt, is te laag om een veilige doorgang te bieden aan de scheepvaart van de toekomst. De nieuwe, hogere brug komt op dezelfde locatie als de huidige brug. De nieuwe brug wordt een stalen boogbrug van 80 meter lang en ongeveer 20 meter breed. Het ontwerp oogt licht en hedendaags. De nieuwe brug zal bovendien heel wat veiliger zijn. Fietsers en voetgangers krijgen een apart fiets- en voetpad, waardoor ze mooi afgescheiden worden van de passerende auto’s. De jaagpaden onder de brug worden aangesloten op de wegenis, waardoor er een vlotte fietsverbinding ontstaat.

De kostprijs van de bouw van de nieuwe brug wordt geraamd op 9,25 miljoen euro.

Tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug tijdens de werken

Tijdens de werken, die ongeveer 1,5 jaar zullen duren, kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van een tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug. Zo kan iedereen gemakkelijk en veilig de oversteek maken tijdens de werken. Deze tijdelijke brug wordt begin oktober 2021 geïnstalleerd ter hoogte van de Pastoor Sterckstraat. Van zodra de tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug in gebruik genomen wordt, wordt de huidige wegbrug afgebroken.

Omleiding voor wegverkeer

Vanaf 11 oktober 2021 wordt de huidige wegbrug afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe. Wegverkeer kan vanaf dan omrijden via de R8. Verkeer richting Marke kan de R8 oprijden via de Meensesteenweg. Verkeer naar Bissegem en Heule verloopt het optimaalst via de R8.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.