Datum
05/12/2018

De alternatievenonderzoeksnota bestaat uit heel wat vragen en beschrijft hoe die onderzocht en beoordeeld zullen worden. Van 12 november tot en met 11 december volgt er een publieke raadpleging waarbij inspraak mogelijk is. De ideeën en inzichten die voortkwamen uit de participatiemomenten werden grondig verwerkt en mee opgenomen in het onderzoek. Zo is er een extra denkpiste over de aansluiting met de Leie en werd de projectzone verder uitgebreid tot aan de R8. De waterwegbeheerder en de verschillende partners willen je hierbij graag begeleiden en je uitgebreid informeren. 

Heb je nog een bijkomende vraag of wil je hulp bij het indienen van een opmerking?

Iedereen is welkom in het stadhuis van Harelbeke (Marktstraat 29, 8530 Harelbeke). Dit consultatiemoment is vrij toegankelijk tussen 15.00 en 20.00 uur.

Meer informatie over de alternatievenonderzoeksnota en hoe je opmerkingen kan formuleren, vind je via deze pagina.