Datum
27/11/2018

De alternatievenonderzoeksnota bestaat uit heel wat vragen en beschrijft hoe die onderzocht en beoordeeld zullen worden. Van 12 november tot en met 11 december volgt er een publieke raadpleging waarbij inspraak mogelijk is. De ideeën en inzichten die voortkwamen uit de participatiemomenten werden grondig verwerkt en mee opgenomen in het onderzoek. Zo is er een extra denkpiste over de aansluiting met de Leie en werd de projectzone verder uitgebreid tot aan de R8. De waterwegbeheerder en de verschillende partners willen je hierbij graag begeleiden en je uitgebreid informeren. Op de infomarkt geven we je hier graag meer informatie over. Je kan er ook terecht voor een stand van zaken over de studie en verder heb je ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

Bewoners van Zwevegem en Avelgem zijn welkom in het Gemeentepunt (Blokkestraat 29/1, 8550 Zwevegem). Je kan tijdens doorlopend langskomen tussen 16.00 en 21.00 uur. Elk uur kan je een toelichting bijwonen: de eerste is om 16 uur en de laatste om 20 uur.

Meer informatie over de alternatievenonderzoeksnota en hoe je opmerkingen kan formuleren, vind je via deze pagina.