Kanaal Roeselare-Leie

Het kanaal Roeselare-Leie wordt aangepast voor hedendaagse binnenvaartschepen. Het kanaal is een belangrijke trafiekzone waarlangs steeds meer goederen vervoerd worden, en kan een upgrade gebruiken. Om grotere schepen een vlotte doorgang te verlenen, moet het kanaal verruimd worden. Een verdieping is eveneens nodig, omdat grotere schepen zwaarder geladen zijn en bijgevolg dieper in het water liggen. Plaatselijk zijn er ook verbredingen nodig, maar daarvoor wordt zoveel mogelijk gewerkt binnen het bestaande traject van het kanaal. Daarnaast nemen we ook andere infrastructuur onder handen, zoals kaaimuren.

Leie

Wielsbeke ligt langs de Leie, daar waar het kanaal Roeselare-Leie en de rivier samenvloeien. Hier doen we tal van aanpassingen om de Leie toegankelijker te maken voor grotere schepen.

Om hen een vlotte doorgang te verlenen op de Leie wordt de rivier verruimd. Door meer ruimte te creëren, wordt de Leie in de toekomst heel wat toegankelijker voor de binnenvaart. Door die verdieping zullen de bestaande oevers en kaaimuren niet langer stabiel zijn en moeten ze aangepast worden. Op het eiland D’Hooie werd het afgelopen jaar al volop gewerkt aan een nieuwe oever. Er komt een nieuwe kaaimuur die de toegang tot de huidige sluis verbreedt.

Voor schepen die tot drie lagen containers - die bovenop elkaar gestapeld zijn - kunnen vervoeren, moet er ook meer ruimte komen onder de brug die Ooigem met Desselgem verbindt.

In Wielsbeke komt bovendien een aangepaste sluis voor deze schepen. De huidige sluis is niet voorzien op grotere schepen, dus bouwen we een nieuwe ter vervanging. Naast de bouw van een nieuwe sluis en vervanging van de oude sluis, vernieuwen we ook de stuw

Ook leggen we in Wielsbeke een passeerstrook aan langs waar de grootste schepen elkaar veilig kunnen kruisen. Het schip in de passeerstrook wacht tot het schip uit de andere richting voorbijgevaren is en zet vervolgens zijn reis verder.

Verder komt er ook een zwaaikom in Wielsbeke. Dit is een lokale verbreding van de vaarweg, waar schepen de ruimte hebben om van richting te veranderen of te zwaaien.

Als we willen dat meer goederentransport via het water verloopt, hebben we nood aan bijkomende overslagcapaciteit. Nadat de goederen het grootste deel van hun reis per schip hebben afgelegd, moeten ze immers nog het laatste stukje landinwaarts vervoerd worden per trein of vrachtwagen. Om de omschakeling naar een ander vervoersmiddel mogelijk te maken, heb je een overslagcentrum nodig. In Wielsbeke renoveren en breiden we de bestaande River Terminal Wielsbeke uit.

Naast een betere infrastructuur voor de binnenvaart hebben we in Wielsbeke ook aandacht voor rivierherstel. Naast de stuw op de oude Leie-arm in Sint-Baafs-Vijve wordt een vispassage gebouwd. Tussen Ooigem en Munkhof, tussen Sint-Baafs-Vijve en Oude Plaats en tussen Desselgem en Schoonaarde verbinden we oude meanders opnieuw met de Leie. Ook de oevers worden op een natuurvriendelijke manier hersteld, zodat het een waar paradijs wordt voor rivierfauna en -flora. Tot slot maken fauna-uitstapplaatsen het plaatje compleet. Hier kunnen dieren makkelijk uit het water geraken en langs de oevers op zoek gaan naar een nestplaats of naar lekkers op het land.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.