De huidige brug in de Rijselstraat is te laag om een veilige doorgang te bieden aan de binnenvaart. Bovendien is ze aan vernieuwing toe. Omdat we in Menen ook de bochten van de Leie flauwer maken en de vaarweg breder voor schepen, is de huidige brug niet lang genoeg meer. De nieuwe brug wordt een hoge, vaste brug en zal een grote verbetering zijn voor het scheepvaartverkeer.

Een nieuwe open brug

Het voorkeursscenario was reeds gekozen en nu is het voorontwerp van de nieuwe brug in de Rijselstraat klaar! De nieuwe Leiebrug wordt zo’n 61 meter lang en 15 meter breed en krijgt een betonnen brugdek. Het brugdek rust op V-vormige pijlers.

Om de brug fietsvriendelijk te maken, wordt er een afgescheiden fiets- en voetpad voorzien aan beide zijden van de brug. De aanloophellingen hiervan bedragen slechts 4%: de flauwe helling zorgt ervoor dat deze hogere brug voor fietsers vlot toegankelijk is.

Het ontwerp heeft oog voor zowel de omgeving als het erfgoed van de streek. Op de landhoofden van de nieuwe brug zal gewerkt worden met een baksteenbekleding die verwijst naar de bestaande vestigingsmuren; de zogenaamde ‘Vauban’-wanden. Daarnaast was het hoofduitgangspunt van het ontwerp de voortzetting van de publieke ruimte.

Locatie van de nieuwe brug

De nieuwe brug komt op een nieuwe locatie: ten westen van de huidige brug. Door naast de bestaande brug te bouwen, kan de huidige brug tijdens de werken zo lang mogelijk geopend blijven voor het verkeer. De onderbreking blijft zo beperkt mogelijk.

De nieuwe brug maakt als het ware een bocht, waarbij de aanloophellingen aan elke kant weer aansluiten op de Rijselstraat. Het hoogste punt van de brug schuift op, waardoor je een onbelemmerd zicht krijgt van de ene oever naar de andere. Samen met de nieuwe verlaagde kades krijgt de Leie zo terug een centrale rol in de stad. Goed nieuws dus voor bewoners, bezoekers en handelaars.