Toegankelijkheidsverklaring vlaamsewaterweg.be

Versie 1.1 - 30 september 2020

De Vlaamse Waterweg nv streeft ernaar haar websites en (mobiele) toepassingen toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102  is omgezet.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op seineschelde.be de algemene website van het project Seine Schelde Vlaanderen.
 

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat nog niet aan de onderstaande criteria is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

Seineschelde.be wordt eind 2020 nog verder getest op toegankelijkheid. Deze criteria worden dan ook verder aangevuld en geüpdatet naarmate de testen vorderen.
Onderstaande inhoud is nog niet toegankelijk om de volgende redenen:

Niet-naleving van het bestuursdecreet

 • Bepaalde afbeeldingen hebben nog geen correcte alternatieve omschrijving. Tegen eind 2020 willen we dit voor zoveel mogelijk afbeeldingen aangepast hebben. Daarna zullen we op regelmatige basis opnieuw testen.
 • Het contactformulier bevat een CAPTCHA om ongewenste inzendingen te weren op basis van afbeeldingen. Voorlopig is er geen waardig alternatief beschikbaar, waardoor we de CAPTCHA niet kunnen weghalen. U kunt elke werkdag tussen 9 en 17 uur wel steeds contact opnemen via het telefoonnummer: 011 29 84 00
 • Nog niet alle video’s zijn voorzien van ondertiteling, audiodescriptie of een transcript. In 2021 willen we alle video’s van ondertitels en waar nodig van een transcript voorzien.
 • Sommige lijsten of tabellen zijn nog niet correct opgemaakt. Bij elke pagina-update die een tabel bevat zullen we dit stelselmatig herbekijken.
 • Formuliervelden zijn nog niet voorzien van autocomplete-attributen die het mogelijk maken om het formulier automatisch in te vullen via de browser. In 2021 werken we onze formulieren verder uit en willen we deze functionaliteit ook kunnen toevoegen.
 • Sommige teksten scoren onder de minimum contrastverhouding. In 2021 zullen we dit stelselmatig aanpassen.
 • Sommige niet-tekstuele elementen scoren onder de minimum contrastverhouding. In 2021 zullen we dit stelselmatig aanpassen.
 • De multi-keuzelijst is niet bruikbaar met een screenreader. Dit probleem wordt opgenomen in een volgende update.
 • Sommige links of knoppen zijn niet bedienbaar met een spraakcommando. Dit probleem wordt opgenomen in een volgende update.
 • De broncode kan errors bevatten die een invloed kunnen hebben op hulpmiddelen. Dit probleem wordt opgenomen in een volgende update.
   

Onevenredige last

 • Seineschelde.be publiceert documenten zoals PDF bestanden van diverse oorsprong. Die documenten voldoen niet altijd aan de vereisten voor toegankelijkheid. Als u problemen ondervindt kunt u contact opnemen voor een toegankelijk alternatief.
 • De kaartweergave van de projecten geeft al onze projecten weer op een geografische kaart zodoende dat men zich optimaal kan oriërenteren waar de projecten precies plaatsvinden. Er is tevens een alternatieve mogelijkheid voorzien om de projecten te visualiseren via een lijstweergave.

Opstellen van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 18/09/2020 en gebaseerd op een beoordeling door een derde partij en door  Accessibility check die de FOD BOSA heeft ontwikkeld. Het gaat om een tool die u kunt installeren in de bladwijzerbalk van uw internetbrowser en die op basis van een aantal tests een rapport aanmaakt over de toegankelijkheid van de webpagina die u bezoekt.
Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 30/09/2020.
 

Feedback en contactgegevens

Ondervindt u problemen en wenst u hulp bij het vinden van informatie of het uitvoeren van een actie? Of hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van seineschelde.be, of over deze toegankelijkheidsverklaring? Neem dan contact op via telefoonnummer 011 29 84 00, elke werkdag bereikbaar van 9 tot 17 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar info@vlaamsewaterweg.be of het contactformulier gebruiken. Dit vindt u op deze locatie: https://www.vlaamsewaterweg.be/contact of achter ‘contact’, rechtsboven op deze pagina.

Handhavingsprocedure

U hebt contact opgenomen, maar u bent niet tevreden met het antwoord op uw kennisgeving of verzoek? Neem dan contact op met de klachtenbehandelaar van De Vlaamse Waterweg nv. U vindt de contactgegevens via https://www.vlaamsewaterweg.be/klachten.

Als u er met de klachtenbehandelaar van De Vlaamse Waterweg nv niet uitgeraakt, kunt u ook de Vlaamse Ombudsdienst contacteren. De Vlaamse Ombudsdienst is bereikbaar via het gratis nummer 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur. U kunt vragen om rechtstreeks doorverbonden te worden met een medewerker van de ombudsdienst. Of u kunt uw klacht sturen naar klachten@vlaamseombudsdienst.be.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.