Datum
20/02/2023

De start van de ambitieuze Leiewerken in de centrumzone van Menen wordt voorzien in 2024. “Met de Leiewerken in Menen werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven. We doen ook aan rivierherstel en hebben aandacht voor recreatie, zodat iedereen mee kan genieten van het water en haar omgeving. Als laatste stap in het vergunningstraject start De Vlaamse Waterweg dit voorjaar een nieuw openbaar onderzoek op. De voorbereidende werken, waaronder de boring voor nutsleidingen onder de Leie in opdracht van Fluvius, beginnen midden februari 2023. De werken aan de fiets- en voetgangersbrug verlopen volgens schema”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Voortgang fiets- en voetgangersbrug volgens schema

De bouw van de fiets- en voetgangersbrug in Menen, ter hoogte van het Barakkenpark, verloopt volgens schema. De afgelopen maanden zijn er paalfunderingen voor de toekomstige brug geboord aan beide oevers. Ook het inbrengen van de damplanken is zo goed als afgerond. Daarna worden de landhoofden gebouwd waarop de brug uiteindelijk zal rusten. De stalen onderdelen van de brug zelf worden in 2024 geplaatst. De bouw van de brug gebeurt tegelijk met voorbereidende werken aan de oevers die zorgen dat de Leie er later op een veilige manier verbreed kan worden.

Zodra de brug is gebouwd en de oevers, de groene omgeving en het jaagpad zijn aangelegd, zal de brug volgens plan in 2024 in gebruik genomen worden. We zorgen ervoor dat de ingebruikname plaatsvindt alvorens de werken starten aan de centrumbrug zodat de fietsers en voetgangers de Leie op een veilige en comfortabele manier kunnen blijven kruisen”, zegt minister Lydia Peeters.

Voorbereidingen en tijdelijke invulling gaan gewoon door

De voorbereidende werken voor de Leiewerken in het centrum van Menen gaan intussen verder. Infrastructuurbeheerder Fluvius is bezig met de eerste fase van het verplaatsen van nutsleidingen op het terrein. Hiervoor worden in 2023 boringen uitgevoerd in de Rijselstraat, die onder de Leie gaan. De eerste fase van de grote sloopwerken is afgerond. Van de 130 dossiers loopt enkel nog voor twee gronden een onteigeningsdossier. Alle voorbereidende onderzoeken -zoals naar asbest- zijn klaar. Bij de start van de werken ter hoogte van de centrumburg zal eerst werk gemaakt worden van de afbraak panden 2de fase. De Vlaamse Waterweg nv en de Stad Menen zijn zich bewust dat er in tussentijd nog veel braakliggend terrein is en dat sommige panden blijven leegstaan. Daarom worden de tijdelijke invullingen waarover de buurt heeft meegedacht verlengd; dat wil zeggen dat onder meer het speelstrand, het mountainbiketerrein en de tijdelijke parking aan de Demeystraat nog langer zullen blijven bestaan.

Overwegingen maken de brug naar volgend jaar

De Leiewerken in de centrumzone van Menen gaan in 2024 van start. Een handvol reacties en een bezwaar in het kader van het openbaar onderzoek van afgelopen zomer zijn grondig bestudeerd. Deze gaven De Vlaamse Waterweg nv de aanleiding om een aantal elementen uit het bestaande mobiliteitsonderzoek uit te breiden met onder meer bijkomende verkeerstellingen. Dit veroorzaakt een langere doorlooptijd in het vergunningstraject waarbij binnenkort een nieuw openbaar onderzoek zal nodig zijn. Inwoners van de stad Menen zullen dan opnieuw gedurende dertig dagen kunnen reageren. De ontwerpplannen zelf blijven ongewijzigd, maar in de onderbouwing van de vergunningsaanvraag wordt meer informatie gegeven op de reacties uit het vorige openbaar onderzoek. Na afloop hiervan verwacht De Vlaamse Waterweg nv de goedkeuring van de vergunning te krijgen, zodat de aanbestedingsprocedure kan worden gestart en een aannemer kan worden aangesteld.

Vooruitblik Leiewerken in Menen

Met de nieuwe Leiebrug zal de omgeving van de Leie worden heringericht en klaargemaakt voor een toekomst die het hele centrum zal doen heropleven. Nieuwkomers in de buurt of stad of wie (nog) eens een voorproefje wil op het Menen na de Leiewerken, kunnen via deze link de virtuele rondleiding (her)bekijken.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.