Datum
08/06/2023

De Vlaamse Waterweg nv heeft een ontwerp-natuurbeheerplan (type 2) opgemaakt voor het beheer van de bermen en oevers langs de Leie in de gemeenten Deinze en Zulte (fase 1), later uit te breiden met de Leieoevers in de gemeenten Dentergem en (een deel van) Wielsbeke.
Bij dit ontwerp-natuurbeheerplan hoort tevens een ontwerp-toegankelijkheidsregeling die betrekking heeft op dezelfde terreinen.

  • Dit natuurbeheerplan zal het beheer regelen van de nieuwe bermen en oevers die naar aanleiding van het Seine Scheldeproject aangelegd worden.
  • De terreinen die binnen het natuurbeheerplan opgenomen worden betreffen enkel het openbaar domein dat in beheer is bij De Vlaamse Waterweg.
  • In de eerste fase wordt enkel openbaar domein op het grondgebied van de gemeenten Deinze en Zulte in dit natuurbeheerplan opgenomen.
  • De toegankelijkheidsregeling bepaalt voor deze terreinen welke betreding en handelingen binnen deze terreinen door derden toegelaten zijn en welke niet.
  • Een toekomstige uitbreiding met openbaar domein langs de Leie binnen gemeenten Dentergem en Wielsbeke is binnen het natuurbeheerplan voorzien.

De Vlaamse Waterweg nv organiseert een publieke consultatie voor dit natuurbeheerplan en deze toegankelijkheidsregeling. Deze consultatie loopt van 1 juli tot en met 30 juli.

Het ontwerp-natuurbeheerplan, de toegankelijkheidsregeling en bijhorende bijlagen kunnen op onze website geconsulteerd worden via deze link.

Opmerkingen of bezwaren?

Deze kunnen gedurende de consultatieperiode aan Agentschap voor Natuur en Bos worden gericht (Koning Albert I-laan 1 / 2 bus 74, 8200 Brugge), t.a.v. Siege Van Ballaert (siege.vanballaert@vlaanderen.be)

Figuur: Deelnemende terreinen in het Natuurbeheerplan Leie, sectie Deinze – Sint-Baafs-Vijve

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.