Om de Leie geschikt te maken voor grotere binnenschepen moeten er heel wat aanpassingen gebeuren. Een eerste realisatie was de bouw van een nieuwe, grotere sluis in Sint-Baafs-Vijve die sinds augustus 2020 operationeel is. Ook de stuw op de oude Leie-arm wordt grondig gerenoveerd. Vandaag is de tweede vernieuwde helft van het stuwgebouw op de oude Leie-arm in Sint-Baafs-Vijve geplaatst.

“De nieuwe sluis was een belangrijke mijlpaal voor het binnenvaartluik van Seine-Schelde, maar met de renovatie van de stuw en de bouw van een nieuwe vispassage zetten we ook in op rivierherstel, duurzame waterbeheersing en multifunctionaliteit van de Leie,” vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Met het plaatsen  van het nieuwe linkerstuwgebouw naderen we nu het einde van dit grote project.”

Een stuw regelt de waterstand in de Leie om zo wateroverlast en waterschaarste te vermijden. De huidige stuw op de oude Leie-arm is verouderd en wordt gerenoveerd. De elektromechanische uitrusting van de stuw en het stuwgebouw worden helemaal vernieuwd. Tegelijk krijgt het stalen stuwelement van de stuw ook een volledige opfrisbeurt. De laatste fase van deze werken gaan momenteel in.

Het nieuwe rechterstuwgebouw is een jaar geleden reeds geplaatst en uitvoerig getest. Na de ingebruikname van deze helft is de oude linkerstuw afgebroken. Vandaag is ook het nieuwe linkerstuwgebouw vakkundig op de nieuwe betonnen pijlers geplaatst.
“Op 13 juni vertrok het nieuwe linkerstuwgebouw, met de nieuwe mechanische en elektrische componenten reeds ingebouwd, vanuit het atelier in Temse per schip naar de werf in Sint-Baafs-Vijve. Vandaag is het stuwgebouw dan op de betonnen pijlers geplaatst”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “Met behulp van twee kranen die op de rand van de stuwgeul geplaatst werden is eerst de stalen onderbouw van 40 ton zorgvuldig gepositioneerd. Daarna werd de bovenbouw van 75 ton vakkundig hierboven geplaatst. De twee stuwdelen vormen samen een mooi geheel met een hedendaagse look.

De komende weken wordt de linkerstuw verder afgewerkt en uitgebreid getest. Als alles vlot verloopt kan ook deze stuwhelft op het einde van de zomer in gebruik genomen worden.

Nieuwe vispassage

Parallel met de renovatie van de stuw bouwt De Vlaamse Waterweg nv in de oude, sluis, vlak naast de stuw, een nieuwe vispassage. De betonnen onderdelen in de oude sluis werden reeds gepositioneerd. Deze zomer wordt deze vispassage ook verder afgewerkt en getest.
De kostprijs van de renovatie van de stuw, inclusief de bouw van de nieuwe vispassage, wordt geraamd op 10 miljoen euro (excl. btw). Hiervan wordt 50.000 euro gefinancierd door het Visserijfonds van Agentschap Natuur en Bos.
De werken worden uitgevoerd door de TM Fabricom-Hye. De firma De Meyer uit Temse bouwt de mechanische onderdelen van de stuwen, de staalstructuur van het stuwgebouw en de schuiven van de vispassage. Het einde van de werken is voorzien voor september 2023.

De kostprijs van de renovatie van de stuw, inclusief de bouw van de nieuwe vispassage, wordt geraamd op 10 miljoen euro (excl. btw). Hiervan wordt 50.000 euro gefinancierd door het Visserijfonds van Agentschap Natuur en Bos.
De werken worden uitgevoerd door de TM Fabricom-Hye. De firma De Meyer uit Temse bouwt de mechanische onderdelen van de stuwen, de staalstructuur van het stuwgebouw en de schuiven van de vispassage. Het einde van de werken is voorzien voor september 2023.

Deel van een groter geheel

De werken in Sint-Baafs-Vijve zijn een onderdeel van de Leiewerken die kaderen in het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie.
“De Leie wordt aangepast om in de toekomst binnenvaartschepen met een laadvermogen tot 4.500 ton en drie lagen containers te laten varen van onze Vlaamse havens tot Parijs. Eén zo’n schip haalt in één klap 220 vrachtwagens van de weg. Daarnaast zorgen we er met het project voor dat de waterbeleving langs de Leie verhoog en meer mensen langs de jaagpaden kunnen fietsen of kunnen genieten van de natuurlijke omgeving van de waterweg”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Datumveld tonen
nee

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.