Datum
26/02/2019

De Vlaamse Waterweg nv is samen met stad Menen, die ondersteund wordt door de intercommunale Leiedal, bezig met de voorbereiding van de Leiewerken in het centrum van Menen. De Leiewerken zijn een belangrijk onderdeel van het Europees gesubsidieerde project Seine Schelde Vlaanderen. Dit project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. Zo krijgen we minder drukke wegen, meer verkeersveiligheid en een schoner milieu.

Leegstaande panden

De Leie wordt aangepast voor grotere schepen van klasse Vb. Zo’n schip is 190 meter lang en 11,4 meter breed en kan tot 4.500 ton en drie lagen containers goederen vervoeren, wat zoveel is als 220 vrachtwagens. Om deze grote schepen vlot te laten doorvaren, zijn er in Menen een aantal aanpassingen nodig. Zo is de brug in de Rijselstraat te laag en moet ze dus vernieuwd worden. Ook moeten de bochten in de vaarweg rechtgetrokken worden. Krappe bochten maken het voor grotere, langere schepen namelijk moeilijk om te varen. Om de rechttrekking van de bocht in Menen te realiseren, zijn er een aantal grondverwervingen noodzakelijk. Deze verwervingsprocedure is volop bezig en de eerste panden zijn reeds verworven door De Vlaamse Waterweg nv. Die panden moeten gesloopt worden vooraleer de werken kunnen starten, maar het slopen van de aparte panden zou voor veel hinder zorgen en is ook niet overal technisch haalbaar. Er zal dus gegroepeerd gesloopt worden. Dit betekent echter dat er een aantal panden tijdelijk leegstaan vooraleer de sloopwerken zullen starten. En net daar wil de werkgroep ‘DE PANDEN’ verandering in brengen.

Positieve dynamiek in de stad

De Vlaamse Waterweg nv geeft een aantal organisaties de kans om acht leegstaande panden een tijdelijke invulling te geven. Deze panden zijn gekozen omwille van hun ligging, de staat waarin ze verkeren en de mogelijkheden zoals een grote open ruimtes, garage… Vanaf februari 2019 zullen een aantal socio-culturele organisaties op hun eigen manier, maar toch ook samen, die invulling vormgeven. Wat er precies zal gebeuren, verschilt van pand tot pand. Er is wel een gemeenschappelijke goesting en ambitie. Het hoofddoel is om vanuit ontmoeting positieve projecten te realiseren en zo een dynamiek te creëren in de buurt, stad en zelfs daarbuiten.  De partners zullen samen werken aan publieksactiviteiten, en zullen over alle activiteiten ook samen communiceren onder de noemer ‘DE PANDEN’.

Verschillende, tijdelijke invullingen

De projecten gaan van een huiswerkplek over een fietsrepair-café, tot kunstenaarsateliers, tentoonstellingsruimtes, kleinschalige ruimtes voor podiumactiviteiten, een artistieke evocatie van de teloorgegane bioscoop Bucksom, tot een ontmoetingsplek voor jongeren.

Op elk pand dat een tijdelijke invulling krijgt, wordt een nummer geschilderd op de gevel. Zo zijn de projecten visueel herkenbaar in het straatbeeld. De activiteitenkalender groeit organisch en kan je binnenkort volgen op www.depanden.be.

Samen sterk

De activiteiten worden zo veel mogelijk samen met de buurt vormgegeven, en steeds ook met respect voor de buren van de panden waarin activiteiten zullen doorgaan.

De organisaties en kunstenaars die eind februari 2019 zullen starten met een invulling van ‘DE PANDEN’ zijn: Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, Uit De Marge! (jeugdopbouwwerk), Centrum voor Stedelijke Acupunctuur (CSA), vzw Michel!, Cultuurcentrum De Steiger, Academie voor Beeld, Muziek en Woord Stad Menen en kunstenaars Tom van Ryckegem en Jamie Hollebeke.  Alle initiatieven zijn in samenwerking met de Stad Menen, intercommunale Leiedal en De Vlaamse Waterweg nv.

Meer informatie?

Heb jij zelf ook een idee of voorstel om iets te organiseren in één van DE PANDEN ? Contacteer dan Chiel Vandenberghe via chiel.vandenberghe@menen.be.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.