Momenteel veroorzaakt de verouderde Dampoortsluis hinder voor het scheepvaart- en wegverkeer. Een nieuwe sluis, die geschikt is voor moderne binnenvaartschepen én die de verkeershinder beperkt, is noodzakelijk. Voor de plaatsing van de nieuwe sluis komen vijf locaties in aanmerking.

Het plan-MER buigt zich over de vraag wat de beste locatie is voor de nieuwe sluis. Momenteel worden de onderstaande vijf locaties in overweging genomen.

 

 

Mogelijke locaties nieuwe Dampoortsluis

  1. Een sluis stroomopwaarts van de huidige locatie, aan de vesten
  2. Een sluis op (ongeveer) de huidige locatie
  3. Een sluis in het handelsdok
  4. Een sluis in de Zwaaikom
  5. Een afwaartse sluis, voorbij de Krakelebrug

Alle opmerkingen en suggesties na de kennisgevingsnota zijn verwerkt tot richtlijnen. Die richtlijnen moeten we volgen om vervolgens het definitieve plan-MER op te stellen.

Op basis van het plan-MER maakt de Vlaamse Overheid een ruimtelijk uitvoeringsplan op (RUP). Dat plan zal aangeven of de ruimtelijke bestemming van bepaalde zones eventueel moet wijzigen om de werken te kunnen uitvoeren. Een openbaar onderzoek, waar iedereen opmerkingen of bezwaren kan formuleren, maakt deel uit van de goedkeuringsprocedure van het RUP.

Datumveld tonen
nee

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.