Datum
24/10/2019

Op woensdag 23 oktober 2019 stelde De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Bovenschelde, de aanpassingen aan de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve aan 180 geĆÆntereseerden voor.

Aanpassingen voor de scheepvaart

Onze rivieren waren eeuwenlang zowel de slagaders van de lokale economie als van de natuur. In het begin van de vorige eeuw kantelde die balans in het voordeel van de economische vooruitgang. Zo ook voor de Leie. De rivier vormt intussen de belangrijkste schakel in Seine Schelde Vlaanderen, het project dat schepen in de toekomst van onze havens tot in Parijs zal loodsen. De Leie en haar infrastructuur worden volledig aangepast aan de scheepvaart van vandaag en de toekomst.

Om grotere schepen vlot te laten varen, moet de Leie overal 4,5 meter diep en breed genoeg zijn. Nu is de rivier overal 3,5 meter diep en haar breedte varieert sterk. Daarom diepen we de vaarweg uit en graven we de oevers af. Tegelijk verflauwen deze baggerwerken de bochten. Dat vergemakkelijkt het manoeuvreren voor de schippers.

De natuur krijgt opnieuw meer kansen

Vlak voorbij Deinze kan je nog genieten van de natuurlijke stroming en de aanblik op de zogenaamde 'toeristische Leie'. De gekanaliseerde Leie werd jaren geleden kunstmatig rechtgetrokken. De natuurlijke oevers die vroeger heel vanzelfspreken waren, gingen grotendeels verloren bij de rechttrekking. Die ingreep bleef niet zonder gevolgen.

Dankzij de geplande werken, geven we de typische rivierbegeleidende natuur en watergebonden fauna en flore weer meer kansen.

Maar ook elders kijken we nu anders naar de rivier, als een ecosysteem dat een hele waaier diensten levert aan mens en dier. Natuurvriendelijke oevers bestaan in een heel pallet soorten en kleuren, met elk hun eigen verdiensten. Open water of moeraszones, natte of droge natuur, spontane begroeiing of aanplanting van inheemse soorten... Het aanbod is groot! Dankzij deze variatie vinden veel meer verschillende planten- en diersoorten de leefomstandigheden die zij verkiezen.

We zetten dus niet enkel in op infrastructuur voor de binnenvaart, we geven ook de natuur weer alle kansen: natuurvriendelijke, duurzame oplossingen en een aangename leefomgeving, daarvoor zetten we ons in!

Meer informatie

Alle informatie over de aanpassingen van de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) vind je in onze folder.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.