Datum
24/06/2022

Om de Leie geschikt te maken voor grotere binnenschepen moeten er heel wat aanpassingen gebeuren. Een eerste realisatie was de bouw van een nieuwe, grotere sluis in Sint-Baafs-Vijve die sinds augustus 2020 operationeel is. Op dit moment wordt ook de huidige stuw op de oude Leie-arm grondig gerenoveerd. “Vlaanderen investeert hier 57 miljoen in de Leiewerken”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De nieuwe sluis was een belangrijke mijlpaal voor het binnenvaartluik van Seine-Schelde, maar met de renovatie van de stuw en de bouw van een nieuwe vispassage zetten we ook in op rivierherstel, duurzame waterbeheersing en multifunctionaliteit van de Leie.” De werken aan de stuw gaan nu een nieuwe fase in. Vandaag  werd het nieuwe rechterstuwgebouw vakkundig op de nieuwe betonnen pijlers geplaatst.

Een stuw regelt de waterstand in de Leie  om zo wateroverlast en waterschaarste te vermijden. De huidige stuw op de oude Leie-arm is verouderd en wordt gerenoveerd. De elektromechanische uitrusting van de stuw en het stuwgebouw worden helemaal vernieuwd. Tegelijk krijgt het stalen stuwelement van de stuw ook een volledige opfrisbeurt.

De afgelopen maanden zijn al heel wat werken uitgevoerd. Om de huidige stuw te kunnen renoveren is eind 2021 de stuw op linkeroever omgebouwd tot een tijdelijke stuw zodat de linkerstuw volledig onafhankelijk van de rechterstuw kan functioneren. Momenteel wordt enkel de tijdelijke linkerstuw gebruikt voor het regelen van het waterpeil. Hierdoor was het mogelijk om de rechterstuw (inclusief middenpijler) op te breken terwijl de linkerstuw in dienst kon blijven.

Eerst werd het stalen stuwelement van de rechterstuw losgekoppeld en per ponton afgevoerd naar het schilderatelier om een nieuwe corrosiebescherming aan te brengen. Daarna werd het oude stuwgebouw doormidden gezaagd en werd de rechterhelft zorgvuldig opgebroken tot op maaiveldniveau. Intussen werden de betonnen pijlers van de rechterstuw terug opgebouwd.

De renovatie van de stuw komt nu in een nieuwe fase. “Op 22 juni vertrok het nieuwe rechterstuwgebouw, met de nieuwe mechanische en elektrische componenten reeds ingebouwd, vanuit het atelier in Temse per schip naar de werf in Sint-Baafs-Vijve. Vandaag is het stuwgebouw dan op de betonnen pijlers geplaatst”, vertelt Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd Regio West van De Vlaamse Waterweg nv.  “Met behulp van twee 500-tons kranen die op de rand van de oude sluiskolk geplaatst werden is eerst de stalen onderbouw van 36 ton zorgvuldig gepositioneerd. Daarna werd de bovenbouw van 75 ton vakkundig hierboven geplaatst. Zo zijn het oude stuwgebouw en het nieuwe stuwgebouw even naast elkaar zichtbaar op de werf. Een uniek zicht!”

Deze zomer wordt het stalen stuwelement per ponton terug ingevaren en wordt de rechterstuw verder afgewerkt. Als alles vlot gaat kunnen we vanaf eind september de stuw drie maanden testen. Als de testen goed verlopen, wordt de linkerstuw vervolgens afgebroken en ook vernieuwd.

Nieuwe vispassage

Parallel met de renovatie van de stuw bouwt De Vlaamse Waterweg nv in de oude, sluis, vlak naast de stuw, een nieuwe vispassage. De betonnen onderdelen in de oude sluis werden reeds grotendeels gepositioneerd. Na het pleziervaartseizoen worden ook de overige betonnen elementen in de voorhaven geplaatst.

De kostprijs van de renovatie van de stuw, inclusief de bouw van de nieuwe vispassage, wordt geraamd op 10 miljoen euro (excl. btw). Hiervan wordt 50.000 euro gefinancierd door het Visserijfonds van Agentschap Natuur en Bos.

De werken worden uitgevoerd door de TM Fabricom-Hye. De firma De Meyer uit Temse bouwt de mechanische onderdelen van de stuwen, de staalstructuur van het stuwgebouw en de schuiven van de vispassage. Het einde van de werken is voorzien voor medio 2023.

Deel van een groter geheel

De werken in Sint-Baafs-Vijve zijn een onderdeel van de Leiewerken die kaderen in het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie.

“De Leie wordt aangepast om in de toekomst binnenvaartschepen met een laadvermogen tot 4.500 ton en drie lagen containers te laten varen van onze Vlaamse havens tot Parijs. Eén zo’n schip haalt in één klap 220 vrachtwagens van de weg. Daarnaast zorgen we er met het project voor dat de waterbeleving langs de Leie verhoog en meer mensen langs de jaagpaden kunnen  fietsen of kunnen genieten van de natuurlijke omgeving van de waterweg”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.