Op 24 januari, 29 januari en 1 februari 2018 organiseert De Vlaamse Waterweg nv workshops over de studie naar de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Op die manier krijgen bewoners en geïnteresseerden de kans om zich uitgebreid te informeren, actief mee te denken en eigen ideeën en opmerkingen te formuleren. Iedereen is welkom!

Op 8 september 2017 gaf de Vlaamse Regering het startschot voor het verder onderzoek naar de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk. In de huidige onderzoeksfase bekijkt De Vlaamse Waterweg nv de mogelijke alternatieven om het kanaal op te waarderen voor moderne binnenvaartschepen. Voor elk alternatief worden de mogelijke effecten op milieu en natuur, erfgoed, mobiliteit en omgeving in kaart gebracht.

Alternatievenonderzoeksnota

Het onderzoeksteam werkt momenteel aan een alternatievenonderzoeksnota. Enerzijds beschrijft deze nota de alternatieven die een oplossing bieden voor de binnenvaart op het kanaal. Anderzijds staat er hoe deze alternatieven onderzocht kunnen worden.

Workshops

Om tot een volledige en gedragen onderzoeksnota te komen, houdt waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv hierover workshops, in samenwerking met de verschillende partners. Bewoners van Kortrijk, Harelbeke, Zwevegem en Avelgem zijn welkom om mee na te denken over de verschillende elementen van de studie en de verschillende onderzoeksvragen: Welke bijkomende economische invulling geven we aan het kanaal?, Waar komt de nieuwe, grotere sluis? Welke ruimte is er nodig?, Waar moet de vaarweg breder of dieper gemaakt worden? Wat kunnen we doen voor de omgeving van het kanaal?

Aan de hand van een toelichting, kaartmateriaal en maquettes gaat de waterwegbeheerder het gesprek met de bewoners aan. Geïnteresseerden worden op die manier wegwijs gemaakt in het complexe studietraject.

Wie graag meer informatie wenst, maar niet wil deelnemen aan de workshop, kan ook langskomen om enkel de toelichting bij te wonen. Hierin wordt een stand van zaken van het onderzoek gegeven. Ook wordt verduidelijkt wat de onderzoeksfase precies inhoudt en wat de verschillende stappen in deze fase zijn.

Op woensdag 24 januari (inmiddels volzet) en donderdag 1 februari 2018 vindt er een workshop plaats in Jeugdherberg Groeninghe (Passionistenlaan 1A in Kortrijk).

Op maandag 29 januari 2018 gaat er een workshop door in Site Transfo (Blokellestraat 113B in Zwevegem).

Inschrijven kan via www.kanaalbossuitkortrijk.be.

Programma van de workshops

  • 18.30 uur: ontvangst
  • 18.45 uur: toelichting onderzoeksfase + doel en werking van de workshop
  • 19.30 uur: workshop (inschrijven hiervoor is verplicht)
  • 21.00 uur: einde
Datumveld tonen
nee

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.