In Kortrijk zijn de afgelopen vijftien jaar belangrijke infrastructuurwerken uitgevoerd in het kader van Seine Schelde Vlaanderen. Dit Europees gesubsidieerd binnenvaartproject wil van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. Onze waterwegen worden dan ook aangepast om schepen met een groter laadvermogen een vlotte doorgang te verlenen. Er zijn echter nog wat knelpunten voor de scheepvaart. Een daarvan is de brug tussen Bissegem en Marke. Deze brug is te laag en moet vernieuwd worden. Het voorontwerp van de nieuwe brug is nu afgewerkt. 

Een nieuwe brug

De werken in Bissegem en Marke maken deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. Om schepen met drie lagen containers door te laten, moeten bruggen een vrije doorvaarthoogte hebben van minstens 7 meter. De brug die Bissegem en Marke verbindt, is te laag en moet dus vernieuwd worden.

“Deze brug brengt de Seine-Scheldeverbinding van de toekomst weer een flinke stap dichterbij”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “De werken komen stilaan in een stroomversnelling. We gaan naar een nieuwe watersnelweg, die geschikt is voor schepen die de vracht van wel 200 vrachtwagens kunnen vervoeren. Zo geven we een boost aan de mobiliteit, de leefbaarheid én de economie.”

Seine Schelde Vlaanderen is echter meer dan investeren in betere infrastructuur voor container- en duwvaartschepen. Het leven op en langs de waterweg stimuleren, duurzame oplossingen en een aangename omgeving, daarvoor maakt de waterwegbeheerder zich sterk. Een aangename omgeving betekent ook een veilige omgeving voor zowel autobestuurders, voetgangers als fietsers. De nieuwe brug tussen Bissegem en Marke wordt dan ook een pak veiliger dan de huidige.

Nieuwe locatie

Om de locatie van de nieuwe brug te bepalen, werden verschillende opties onderzocht: een nieuwe brug op dezelfde locatie als de bestaande brug of een nieuwe brug op een nieuwe locatie. Na het grondig afwegen van alle voor- en nadelen van deze opties, is er gekozen voor een nieuwe locatie. Zo kan tijdens de bouw van de nieuwe brug de bestaande maximaal in gebruik blijven.

De brug komt stroomopwaarts (richting brug R8) van de bestaande te liggen. Deze keuze heeft de minste impact op woningen en het aangrenzend natuurgebied in Marke.

Veiligheid voorop

De nieuwe brug wordt een stalen boogbrug van 80 meter lang en ongeveer 20 meter breed. Het ontwerp oogt licht en hedendaags. Het is gebaseerd op de bestaande brug over de Leie in Olsene. Voor het design van de tuikabels is dan weer gekeken naar de nieuwe Hogebrug in Harelbeke.

De nieuwe brug draagt bij aan de veiligheid van fietsers en voetgangers. Zo komt het fiets- en voetpad aan beide buitenzijden van de brug. De zwakke weggebruikers worden dus fysiek afgescheiden van het wegverkeer waardoor de kans op ongevallen aanzienlijk verkleint. De jaagpaden lopen door onder de brug en worden aangesloten op de wegenis, waardoor er een vlotte fietsverbinding gecreëerd wordt.

Wegwerken vernauwing van de Leie

Naast het vernieuwen van de brug, moet ook de vernauwing van de Leie onder de brug aangepakt worden. De vaarweg moet namelijk overal breed genoeg zijn om vlot scheepvaartverkeer te garanderen. Onder de brug versmalt de vaarweg en die versmalling moet dus rechtgetrokken worden. Het rechttrekken van de vaarweg onder de brug kadert binnen het ruimer plan waarbij de volledige gekanaliseerde Leie verdiept en verbreed wordt.

Volgende stappen

Nu het voorontwerp van de nieuwe brug is afgewerkt, is het tijd voor de volgende stap: het opmaken van een definitief ontwerp. Op basis van dit ontwerp wordt dan de omgevingsvergunning aangevraagd. Daarnaast moet ook een aannemer aangesteld worden. In 2020 kunnen de werken op het terrein van start gaan.

Het voorontwerp van de nieuwe brug wordt voorgesteld op de infomarkt in OC De Troubadour in Bissegem op zaterdag 25 november 2017 van 14.30 u tot 17.30 u.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.