Datum
04/10/2021

De Leiewerken in Wielsbeke en Waregem maken deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. “Om de Leie geschikt te maken voor grotere binnenschepen dienen heel wat aanpassingen te gebeuren. Een eerste realisatie was de bouw van een nieuwe, grotere sluis die sinds augustus 2020 operationeel is. Nu is het tijd voor een nieuwe stap in deze belangrijke Leiewerken: de start van de bouw van de nieuwe vispassage en renovatie van de stuw”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

“Vlaanderen investeert hier 57 miljoen in de Leiewerken”, duidt minister Lydia Peeters. “De nieuwe sluis was een belangrijke mijlpaal voor het binnenvaartluik van Seine-Schelde, maar met de renovatie van de stuw en de bouw van een nieuwe vispassage zetten we ook in op rivierherstel, duurzame waterbeheersing en multifunctionaliteit van de Leie.”

Vernieuwde stuw

Een stuw regelt de waterstand in de Leie  om zo wateroverlast en waterschaarste te vermijden. De huidige stuw op de oude Leie-arm is verouderd en wordt gerenoveerd. De elektromechanische uitrusting van de stuw wordt helemaal vernieuwd. Tegelijk krijgt de stuw ook een volledige opfrisbeurt. Het portiek van de stuw wordt volledig vernieuwd en krijgt een hedendaagse look. De gevelbekleding van het nieuwe portiek sluit aan bij die van het nieuwe dienstgebouw waardoor een esthetisch geheel ontstaat.

Oplossing voor vismigratie

Vissen verplaatsen zich voortdurend in een waterloop op zoek naar voedsel, voortplantingsplaatsen, overwinteringsgebieden of nieuwe leefgebieden. De sluis en de stuw vormen een knelpunt voor de vismigratie. Parallel met de renovatie van de stuw bouwt De Vlaamse Waterweg nv daarom in de oude, sluis, vlak naast de stuw, een nieuwe vispassage. De vispassage wordt een ‘enkel vertical slot’-constructie waarbij de vissen via opeenvolgende compartimenten (‘slots’ genaamd) zigzaggen door de passage naar de andere kant. In elk compartiment is een klein, voor vissen overbrugbaar, hoogteverschil. Aanvullend zorgt een 'toegevoegd debiet'  via een klein, parallel kanaal in het laatste deel van de vispassage voor een lokstroom om de vissen aan te trekken.

“Het toegevoegd debiet zorgt ervoor dat de vispassage ook kan blijven werken in periodes van waterschaarste wat ecologisch een erg belangrijk voordeel is”, aldus Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “Periodes van droogte komen steeds meer voor, door onze kunstwerken hierop af stemmen, zetten we in op een duurzamere toekomst.”

De kostprijs van de renovatie van de stuw, inclusief de bouw van de nieuwe vispassage, wordt geraamd op 10 miljoen euro. Hiervan wordt 50.000 euro gefinancierd door Het Visserijfonds van het Agentschap Natuur en Bos.

Omleiding tijdens de werken

Ter hoogte van de stuw wordt Leiesas vanaf 13 oktober 2021 afgesloten tot het einde van de werken. Auto’s kunnen omrijden via de Emiel Clausstraat. Voor fietsers en voetgangers wordt een tijdelijke weg aangelegd rondom de werfzone.

Jaagpad langs de Leie blijft afgesloten

Naast het renoveren van de stuw en de bouw van een nieuwe vispassage, is ook de bouw van een nieuw dienstgebouw ter hoogte van de nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve in uitvoering dat tevens zal dienen als stockageruimte voor reserve-onderdelen. Omwille van veiligheidsredenen blijft het jaagpad langs de Leie afgesloten tijdens de volledige duur van de werken, die tot medio 2023 zullen duren.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.