Datum
22/02/2019

Chris Danckaerts is gedelegeerd bestuurder bij De Vlaamse Waterweg nv. Na zijn jarenlange ervaring aan het hoofd van nv De Scheepvaart leidde hij de eenmaking van twee waterwegbeheerders in goede banen. Sinds 1 januari 2018 is De Vlaamse Waterweg verantwoordelijk voor het ganse Vlaamse waterwegennet.

De waterweg leeft en staat steeds vaker in de spotlights. Hoe komt dat en wat is het verschil met vroeger?

Chris: “Onze werking vertrekt vanuit een maatschappelijke opgave. Denk maar aan de files waarin we ons dagelijks vastrijden of aan grote klimaatuitdagingen. Op dat vlak kunnen we met de binnenvaart en waterbeheersing deel uitmaken van de oplossing. En we focussen daarbij niet langer alleen op bouwkundige ingrepen.

We luisteren naar de verwachtingen van álle gebruikers van de waterweg en hun omgeving. Dat zijn niet enkel de bedrijven en de binnenschippers, maar ook steden en gemeenten, recreanten ... Met onze projecten realiseren we dan ook vaak meerdere doelen tegelijk; de Polders van Kruibeke (onderdeel van het Sigmaplan, n.v.d.r.) zijn op dat vlak een mooi voorbeeld. Die zijn niet alleen een overstromingsgebied, maar ook een prachtig natuur- en vooral écht belevingsgebied geworden.”

Waarom is beleving van de waterweg zo belangrijk voor De Vlaamse Waterweg nv?

Chris: “In het verleden keerden mensen vaak hun rug naar het water omdat de kwaliteit te wensen overliet. Nu zoeken de mensen overal de link met het water weer op en dat heeft alles te maken met de wijze waarop we onze waterwerken integreren. Kijk maar naar de verlaagde Leieboorden in Kortrijk. Bij de inhuldiging vorig jaar kon ik vaststellen hoe enthousiast mensen waren om een weinig aantrekkelijk stadsdeel te zien veranderen in een heuse ‘hotspot’ aan het water. Het doet je beseffen dat je met water zoveel meer kan doen, dan wat wij er als waterbeheerder eigenlijk mee moeten doen.  

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts pleit ervoor dat meer ondernemers de banden met de binnenvaart aanhalen. Hoe willen jullie daaraan bijdragen?

Chris: “In Vlaanderen hebben we meer dan 1.000 kilometer bevaarbare waterwegen, waar de meeste ondernemingen minder dan 10 kilometer vandaan liggen. Je hoeft er maar een kaart bij te nemen om het potentieel te zien. Er wordt gelukkig al heel wat vervoerd met binnenvaart, maar onze ambitie reikt verder: in het belang van onze mobiliteit willen wij het aandeel van binnenvaart in het goederenvervoer nog beduidend verhogen. Door te investeren in onderhoud en verbetering van onze waterwegen, sluizen en bruggen willen we aan ondernemers een watersnelweg aanbieden die betrouwbaar, veilig en toekomstbestendig is. Tegelijk stimuleren we de mentale omslag. Veel bedrijven staren zich blind op de files aan hun voordeur, terwijl we moeten tonen dat de economische voordelen van de waterweg aan hun achterdeur groter zijn. Zo leeft vandaag bij velen nog steeds de misvatting dat binnenvaart enkel voordelig is voor bulkvervoer en containers, terwijl het ook voor bedrijven die bv. paletten vervoeren goedkoper, bedrijfszekerder en duurzamer is. Dat positief verhaal brengen we samen met o.a. Multimodaal Vlaanderen en VOKA. Vanaf het voorjaar van 2019 start een nieuwe reeks evenementen in Oost- en West-Vlaanderen om de dialoog met bedrijven aan te gaan.”

Meer vervoer via het water klinkt als mooie toekomstmuziek voor wie in de file staat. Maar hoe ervaren mensen die in de omgeving van (geplande) werken wonen jullie ambities?

Chris: “Het eindbeeld van onze investeringen zien de mensen wel zitten, dat merken we in Wervik, Kortrijk en Harelbeke. Maar het lange wachten kan erg frustrerend zijn. Gelukkig zit Seine Schelde Vlaanderen nu in een stroomversnelling. Die versnelling is een gevolg van jarenlange studies en voorbereidingen, want we kunnen geen half werk leveren. Onze investeringen moeten maatschappelijk verantwoord en veilig zijn en onze ingrepen duurzaam.

We proberen mensen ook van meet af aan actief te betrekken bij onze projecten. Zo hebben we bv. in Menen samen met de stad concessies verleend om leegstaande panden tijdelijk door lokale organisaties te laten gebruiken. We plannen in overleg met de buurt ook nog een aantal acties om de tijd tot aan de realisatie van de geplande nieuwe kaaimuren en bruggen te ‘overbruggen’.

Een ander voorbeeld van participatie is de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Nu moeten binnenschepen die vanuit West-Vlaanderen van of naar de Boven-Schelde in Wallonië of Frankrijk willen, helemaal langs Gent omvaren. En dat terwijl het kanaal ooit gegraven is om net die omweg te vermijden, wat dus niet meer lukt omdat de sluizen in Kortrijk te klein zijn. Voor de studie van het kanaal Bossuit-Kortrijk zijn we van in het begin het gesprek aangegaan met buurtbewoners over de toekomst van het kanaal. Dat werkt, want zo is er een nieuw tracé toegevoegd aan het alternatievenonderzoek.”

Jullie ambities en voordelen stoppen niet bij de grens. Hoe gaat het eigenlijk met het Franse deel van Seine Schelde?

Chris: “Het project voor de aanleg van het 107 kilometer lange, nieuwe kanaal Seine-Nord Europe stond een tijdje on hold, vooral vanwege onzekerheid over de financiering. Maar ondertussen is de doorstart van dit dossier in Frankrijk bevestigd. Onze Franse collega’s zijn volop bezig met de voorbereidingswerken en geven aan dat het hun ambitie is om het kanaal in 2027 te voltooien. Ondertussen wachten wij niet op de Franse waterwegbeheerder om ons eigen waterwegnetwerk te verbeteren, wat vooral tot uiting komt op de Leie met de bouw van nieuwe sluizen in Harelbeke en Sint-Baafs-Vijve.”

Jullie zetten actief in op nieuwe ontwikkelingen. Kan je ons een blik in de toekomst gunnen?

Chris: “Onze organisatie moet en durft ver vooruit te denken. Slimme toepassingen zoals River Information Services zorgen voor een moderne digitale waterweg met tal van voordelen voor wie erop beweegt. Actuele waterweginformatie, vaarplanning en digitale vaarkaarten staan tot ieders beschikking. We stimuleren nieuwe vervoers- en overslagconcepten zoals stadsdistributie en belevering van bouwwerven via water. We installeren elektrische laadpalen voor binnenschepen die wachten bij het laden en lossen. In november starten we samen met de POM en KU Leuven op de IJzer een proefproject voor autonoom varen, wat een oplossing kan zijn om binnenvaart op termijn interessanter te maken voor kleinere waterwegen. De Vlaamse Waterweg nv is dus volop bezig met de toekomst!”

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.