Datum
11/01/2020

De Vlaamse Waterweg nv en de stad Harelbeke zetten 2020 feestelijk in met de voltooiing van de Leiewerken! Na 5 jaar intensief samenwerken met zowel de stad als alle stakeholders zijn de Leie en haar omgeving volledig vernieuwd.

Cruciaal onderdeel in Seine Schelde Vlaanderen

De Leiewerken maken deel uit van het Europees gesubsidieerd binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Met de realisatie van dit project wil de Vlaamse overheid van de binnenvaart een nog sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. De Leie wordt opgewaardeerd tot een waterweg die schepen tot 4.500 ton een vlotte doorgang moet verlenen tussen Seine en Schelde. In Harelbeke werden dan ook tal van aanpassingen gedaan om de rivier toegankelijk te maken voor dergelijke grote schepen.

“Vlaanderen investeerde zo’n 100 miljoen euro in Harelbeke. Met de bouw van de nieuwe sluis zetten we onze ambitie kracht bij om de binnenvaart nog aantrekkelijker te maken voor bedrijven. Maar naast de sluis en de aanpassing van de rivier werd ook geïnvesteerd in leefbaarheid en omgeving. We zijn dan ook trots om samen met de stad, Jan De Nul NV, Herbosch-Kiere NV, ENGIE Fabricom NV en Aelterman BVBA het resultaat vandaag feestelijk in te huldigen.”, zegt gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv, Chris Danckaerts.

Parallel met de Leiewerken liep ook het stadsvernieuwingsproject ‘h∩aqua’, een samenwerking tussen de waterwegbeheerder en stad Harelbeke. Zo ontstonden nieuwe mogelijkheden voor de stad en de Leie-omgeving.

“Waar vroeger de Leie werd weggestopt achter de gebouwen, neemt deze vandaag opnieuw een centrale plaats in. De rivier moet opnieuw zichtbaar zijn in het stadscentrum en ruimte bieden voor ontspanning.  Harelbeke investeerde ongeveer 2 miljoen euro om de omgeving van de Leieboorden aantrekkelijker te maken. We financierden hiermee onder andere de helft van de fietsersbrug, de helft van de bomen, de helft van meer kwalitatieve materialen in de Vrijdomkaai zoals granieten voetpaden én investeerden in nieuw straatmeubilair langsheen de Leieboorden”, aldus burgemeester Alain Top.

Investeren in binnenvaart

Met het project Seine Schelde Vlaanderen wordt de Leie omgevormd tot een moderne, aangepaste verbinding geschikt voor binnenvaartschepen met een laadvermogen tot 4.500 ton en met drie lagen containers. Om dit mogelijk te maken werd de oude sluis in Harelbeke vervangen door een grotere sluis die geschikt is voor hedendaagse binnenvaartschepen tot 4.500 ton en werd de Hogebrug vernieuwd en verhoogd.

Om het waterpeil van de rivier op niveau te houden, werd ook de bestaande stuw vervangen door een gloednieuw, energieneutraal exemplaar met turbines.

Meer dan sluis en stuw

Een stuw vormt een obstakel voor de vismigratie en dus werd er naast de nieuwe stuw ook een vispassage gebouwd. Deze moet ervoor zorgen dat vissen de stuw vlot kunnen omzeilen. Boven de vispassage zorgt een passerelle voor een uitkijkpunt voor wandelaars.

Naast betere infrastructuur voor binnenvaart en rivierherstel heeft De Vlaamse Waterweg nv in Harelbeke ook aandacht voor omgeving en recreatie. Zo werd de oude Leie-arm opnieuw verbonden met de Leie, waardoor het water weer tot aan de Banmolens stroomt. Een nieuwe draaibrug voor fietsers en voetgangers zorgt er dan weer voor dat zwak wegverkeer vlot het eiland en stadscentrum kan bereiken.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.