Datum
18/03/2022

Tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve past De Vlaamse Waterweg nv de Leie aan voor de scheepvaart van de toekomst. Kaderend in het project Seine Schelde Vlaanderen zal de rivier opnieuw haar plek innemen in het landschap en de natuur versterken. Naast aanpassingen voor de binnenvaart hebben we ook aandacht voor de actieve weggebruikers. “We hebben een Vlaamse fietsambitie waarbij we resoluut kiezen voor meer én veilig fietsverkeer. Met het bouwen van een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug maken we het makkelijker om over en langs het water te trappen en te stappen.”, zegt Lydia Peeters Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “De nieuwe brug vormt meteen ook de ontbrekende schakel op de fietssnelweg F374 tussen Wielsbeke en Zulte. Een extra ingreep om de fietsreflex aan te wakkeren én om onze doelstellingen inzake modal shift naar duurzame vervoermiddelen te behalen.

Nieuwe verbinding

De nieuwe fietsers- en voetgangersbrug vormt de verbinding tussen kasteel Te Lake op Linkeroever en de Limnanderdreef op Rechteroever. Door haar ligging op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk zal de nieuwe brug zorgen voor een vlotte fiets- en wandelverbinding richting het centrum van Zulte.

De brug wordt een stalen fietsers- en voetgangersbrug van 99 meter lang  en 3,5 meter breed met betonnen aanloophellingen. Het ontwerp is gebaseerd op de nieuwe fietsbrug tussen Waregem en Wielsbeke en krijgt dezelfde bruin-rode kleur. Verder komt er over de volledige lengte van de brug en aanloophellingen een fijnmazige balustrade zodat fietsers en voetgangers altijd een goed zicht hebben op de Leie en haar omgeving.

Zulte kijkt enthousiast uit naar de gloednieuwe brug. “Met dit veelbelovende project verbeteren we de bereikbaarheid en versterken we de band tussen het centrum van Zulte en de Leie”, legt schepen van openbare werken Sophie Delaere uit. “We herstellen de historische verbinding tussen centrum Zulte en de mooie omgeving rond Kasteel Te Lake.”

“Deze brug biedt een enorme meerwaarde voor de omgeving”, vult burgemeester Simon Lagrange aan. “Bovendien vergroten we de fiets- en wandelmogelijkheden in dit gebied dat al veelvuldig wordt gebruikt door fietsers en wandelaars, zowel recreatief als functioneel. De rivier en de gemeente komen door de nieuwe brug letterlijk dichter bij elkaar, wat de belevingswaarde van deze prachtige omgeving enorm zal vergroten.”

Veilige en vlotte bereikbaarheid

Aan de kant van de Limnanderdreef zal het jaagpad onder de brug doorlopen. De brug start namelijk verderop in de dreef. Op die manier kunnen jaagpadgebruikers steeds ongestoord gebruik maken van het jaagpad. Fietsers die van het centrum van Zulte komen rijden dus gewoon rechtdoor de brug op.

Omdat de brug het jaagpad oversteekt en er steeds een veilige hoogte tussen het wegdek en de onderkant van de brug moet zijn, wordt het jaagpad op die oever lokaal verlaagd. Zo vermijden we dat de hele brug verhoogd moet worden. Verder komt er een nieuwe weg tussen de dreef en het jaagpad, parallel met de brug. 

Uiteraard is ook de lokale bereikbaarheid en veiligheid belangrijk, zowel voor fietsers, maar ook voor lokale landbouwvoertuigen. Ander gemotoriseerd verkeer wordt verhinderd, om sluipverkeer te vermijden. Tenslotte worden er enkele opritten verplaatst zodat de toegang tot de aangrenzende percelen gegarandeerd kan blijven.

Uitkijken over de Leie

Op de brug komt een uitkijkpunt aan de kant van kasteel Te Lake. Dat uitkijkpunt bestaat uit een betonnen platform en wordt ingericht met zitbanken en een fietsenstalling. Er komt een trap aan de buitenzijde die rechtstreeks toegang geeft tot de dreef richting het kasteel.

Nieuwe oevers

In Zulte bouwen we niet alleen een nieuwe fietsersbrug, maar ook de oevers tussen de Zultebrug en de stuwarm in Wielsbeke worden heraangelegd. In het verleden werden namelijk heel wat rivieren geschikt gemaakt voor de binnenvaart. Maar helaas hebben de oevers van rivieren zoals de Leie daardoor hun natuurlijke waarde verloren. Deze oevers gaan we nu in ere herstellen. Door deze werken te combineren met de bouw van de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug beperken we de hinder en vermijden we onnodige ecologische impact.

Volgende stappen

De kostprijs van de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug bedraagt 2,5 miljoen euro, waarvan 62,5 % gefinancierd door De Vlaamse Waterweg nv en 37,5 % de gemeente Zulte. Het gemeentelijk aandeel wordt door de ligging op een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) mee gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen, voor 40% met een maximum subsidie van 300.000 euro.

Momenteel is De Vlaamse Waterweg nv bezig met het voorbereiden van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Eens de nodige vergunningen verkregen zijn, kan gestart worden met de zoektocht naar een geschikte aannemer. Van zodra de opdracht toegekend is, kunnen de werken in Zulte starten, ten vroegste eind 2022.

Ontdek het ontwerp

Bewoners en geïnteresseerden kunnen het ontwerp van de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug zelf komen ontdekken op een infomarkt op maandag 28 maart 2022 tussen 18.00 uur en 20.00 uur in de Gaston Martenszaal, Staatsbaan 148, 9870 Zulte. Experten van De Vlaamse Waterweg nv en het gemeentebestuur van Zulte zullen aanwezig zijn om het ontwerp voor te stellen. Inschrijven is niet nodig.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.