Datum
31/01/2022

De Vlaamse Waterweg nv zet zich, naast betere infrastructuur voor de binnenvaart, ook in voor rivierherstel. De Leie is een belangrijke verbinding voor de binnenvaart en er passeren dan ook dagelijks heel wat schepen. De oevers van de rivier worden door de golfslag van deze schepen beschadigd. Dit probleem lost de waterwegbeheerder in de toekomst op door de aanleg van natuurvriendelijke oevers tussen Deinze en Wervik. In tussentijd worden alle oevers goed gemonitord en is gebleken dat er nood is aan herstellingen op verschillende plaatsen tussen Deinze en de sluis van Harelbeke.

1 februari 2022 zal de aannemer dan ook starten met het verstevigen van de oevers op verschillende locaties langs de Leie. Aan de voet van de oever en tegen de oever worden steenbestortingen aangebracht om de algemene stabiliteit van de oever en het jaagpad te blijven garanderen.

De zones met rietvegetatie worden apart behandeld. Per locatie maakt de aannemer een apart voorstel op waarbij gekeken wordt om de rietkluiten te verwijderen en onmiddellijk in de meest nabije, stabiele oever te heraanplanten. Vooraleer er hiermee gestart wordt, worden de specifieke locaties bezocht door experten van De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid. Tijdens deze terreinbezoeken wordt de kwaliteit van het riet beoordeeld en worden eventuele aandachtspunten genoteerd. Pas na goedkeuring van elk voorstel kan er gestart worden met de heraanplanting. Zo worden de werken uitgevoerd met respect voor de natuur en haar vegetatie.

De werken voor het stabiliseren van de oevers worden uitgevoerd vanop een ponton op het water. Het jaagpad blijft dan ook tijdens de werken steeds toegankelijk. Enkel wanneer de oever niet toegankelijk is vanop het water, zal er gewerkt worden vanop de oever. Dit wordt ter plaatse aangeduid met de nodige signalisatie. Tegen eind augustus zullen alle werken afgerond zijn.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.