Datum
10/05/2019

Menen maakt zich op voor een metamorfose! Op woensdag 19 juni 2019 nodigen De Vlaamse Waterweg nv, de Stad Menen en partners je uit om samen vooruit te blikken naar de toekomst van Menen op een infomarkt. Ze stellen je voor hoe de Leiewerken achter de schermen zijn voorbereid. Je ontdekt er de ontwerpen van de brug in de Rijselstraat en de nieuwe fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Grondwetstraat. Verder kan je de resultaten inkijken van het lopende participatietraject voor de inrichting van het Barakkenpark en zien hoe DE PANDEN tijdelijk leven blazen in leegstaande panden in het centrum van Menen.

Iedereen is doorlopend welkom tussen 16.00 tot 20.00u in CC De Steiger. Er is niet alleen nieuwe informatie, maar ook ruimte voor interactie.  Wie graag intensiever meedenkt over de tijdelijke invulling van panden en toekomstige braakliggende terreinen, kan aansluitend terecht op een aparte sessie van 20.00 u tot 21.00 u. Allen daarheen!

Leiewerken Menen

Om de Leie aan te passen aan de scheepvaart van de toekomst, zijn er in Menen een aantal aanpassingen nodig. Zo is de brug in de Rijselstraat te laag en moet ze dus vernieuwd worden. Ook moet de bocht in de vaarweg rechtgetrokken worden. De bestaande krappe bocht maakt het voor grotere, langere schepen namelijk onmogelijk om vlot en veilig te kunnen passeren.

Omdat De Vlaamse Waterweg nv met Seine Schelde Vlaanderen ook wil investeren in het leven op en naast de waterweg, wordt er ter hoogte van de Grondwetstraat een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug gebouwd. Het ontwerp van deze brug en van de brug in de Rijselstraat kan je op de infomarkt ontdekken!

Voor er kan gestart worden met de Leiewerken worden de ontwerpen grondig onderzocht op hun effecten op mens en milieu. In de komende maanden wordt dan ook gestart met de opmaak van een milieueffectenrapport, het zogenaamde MER. Ook daarover krijg je meer uitleg op de infomarkt.

Inrichting Barakkenpark

De inrichtingsstudie ‘Barakkenpark’ kadert binnen de acties gegroeid vanuit het grensoverschrijdende groen-blauwe netwerk in de regio. Voor dit netwerk werden in de loop der jaren meerdere visiedocumenten opgemaakt zoals de geïntegreerde visie van de Leievallei Kortrijk-Wervik (2008), De Meense groenvallei (2010) en het masterplan Menen- samen de stad ontwerpen.

De wijk ‘Barakken’ in Menen werd aangeduid als één van de strategische sites binnen het groen-blauwe netwerk. De wijk heeft een vrij dicht bebouwde omgeving, met weinig privaat of publiek groen en daar willen we met deze studie iets aan doen. Tussen deze woonwijk en de Leie bestaat er een open ruimte (momenteel nog geen eigendom van de stad Menen), die op dit moment als weide wordt gebruikt. De belangrijkste rol van de site is die van toegankelijke groene ruimte voor de buurtbewoners, waarin ecologische opwaardering door natuurontwikkeling een kans krijgt, maar ook ruimte voor recreatie wordt voorzien.

Binnen het Barakkenpark speelt ook de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug ter hoogte van de Grondwetstraat een grote rol. De brug zorgt voor een veilig en vlotte oversteek, maar de omgeving van de bruglandingen zorgt voor nieuwe opportuniteiten binnen het netwerk van zachte recreatie. Op de infomarkt lichten we toe hoever we staan met de studie en wat de mogelijkheden zijn van deze toekomstige groene ruimte.

Socio-culturele invulling door DE PANDEN

De Vlaamse Waterweg nv geeft een aantal organisaties de kans om acht leegstaande panden een tijdelijke invulling te geven. Deze panden moeten verworven en gesloopt worden voor de realisatie van de rechttrekking van de bocht in het centrum. DE PANDEN zorgt voor een socio-culturele invulling van deze panden. De groep bestaat uit een aantal organisaties die elk op hun eigen manier, maar toch ook samen, die invulling vormgeven. Heb jij zelf ook een idee of voorstel om iets te organiseren in één van DE PANDEN? Kom dan zeker naar de infomarkt en vertel ons jouw idee.

Workshop ‘bouw in tussentijd mee’

Heb je zin gekregen om mee te werken en wil je ook iets organiseren in een leegstand pand of een braakliggend terrein? Wil je meedenken en bouwen aan een nieuwe dynamiek in de stad? Dan ben je aan het juiste adres! Aansluitend op de infomarkt, van 20.00 u tot 21.00 u, wordt er een workshop georganiseerd waarbij we samen nadenken over een tijdelijke invulling van zowel enkele leegstaande panden als braakliggende terreinen na de sloop van deze panden. Inschrijven is niet verplicht, maar geef gerust een seintje als je wil meewerken via seineschelde@vlaamsewaterweg.be.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Leiewerken in Menen en Seine Schelde Vlaanderen kan je terecht bij De Vlaamse Waterweg nv via 09 292 12 11 of seineschelde@vlaamsewaterweg.be.

Meer informatie over DE PANDEN vind je bij Chiel Vandenberghe via info@depanden.be.

Ontwerpbureau BUUR kan je dan weer alles vertellen over de herinrichting van het Barakkenpark en het overkoepelende project VALYS. Je kan hen bereiken via 016 89 85 50 of els@buur.be.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.