Datum
12/10/2021

Binnen Seine Schelde Vlaanderen passen we niet alleen de waterwegen aan, maar bouwen we ook tal van nieuwe bruggen. Een van die nieuwe bruggen verbindt Ooigem (Wielsbeke) met Desselgem (Waregem). De werken vorderen goed en binnenkort wordt het nieuwe brugdek ingevaren! We spraken erover met burgerlijk ingenieur Frederiek Vanhessche.

Frederiek Vanhessche (34) woont in Jabbeke maar werkt overal waar Seine Schelde Vlaanderen hem nodig heeft. Via studiebureau Arcadis verleent hij al zo’n 3,5 jaar zijn expertise aan De Vlaamse Waterweg nv. “Als projectingenieur volg ik projecten op van a tot z, van de studie over de uitvoering tot de oplevering van de werken.” Zo ook in Ooigem-Desselgem, waar een nieuwe brug gebouwd moet worden. 

Dag Frederiek, waarom komt er in Ooigem-Desselgem een nieuwe brug?

Frederiek Vanhessche: “Het doel van Seine Schelde Vlaanderen is om onze waterwegen aan te passen zodat grotere binnenvaartschepen onze bedrijven en havens kunnen bereiken. Zo’n groot binnenvaartschip vervoert tot 4.500 ton, het equivalent van 220 vrachtwagens op de weg. De schepen hebben tot drie lagen containers en bijgevolg moeten de bruggen over de Leie een minimale doorvaarthoogte van 7 meter onder de brug krijgen, aangezien de Leie dé sleutel is in de verbindingen met Frankrijk en Wallonië. De huidige brug had een doorvaarthoogte van 5,60 meter en diende bijgevolg vernieuwd te worden.”

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen bij de werken aan de brug van Ooigem-Desselgem?

Frederiek Vanhessche: “Enerzijds de technische bouw van de brug, maar anderzijds ook rekening houden met de verschillende omgevingsfactoren zoals de hinder voor de omwonenden, die tot een minimum moest worden beperkt. Communicatie - onder andere via de veelvoud aan digitale kanalen - speelt hierin een belangrijke rol. Je kan nooit iedereen honderd procent tevreden stellen maar het moet wel een doel zijn om dit zoveel mogelijk na te streven.”

“Een ervaren collega vertelde mij ooit dat het verwezenlijken van een project te vergelijken is met het opvoeden van je eigen kind. Je moet er evenveel tijd, zorg en energie insteken. Binnenkort word ik voor de eerste keer vader en zal ik de wijze woorden van mijn collega al dan niet kunnen beamen!”

“In de digitale wereld waarin we tegenwoordig leven, is communicatie zeer belangrijk. Net als een goede verstandhouding met de diverse actoren zoals studie- en ontwerpbureau, (gemeentelijke) besturen, advies- en vergunningverlenende instanties, aannemers, de arbeiders op het terrein, de omwonenden … Iedereen leert van iedereen en draagt bij tot de verwezenlijking van het project. Het meest uitdagend is dan ook om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. In principe zijn er talloze uitdagingen aan de job maar het doel is altijd om een project te verwezenlijken waar niet alleen de scheepvaart maar in het algemeen de mens beter van wordt.” 

Wat is de status van de werken, wat werd er vorig jaar reeds uitgevoerd en hoe ziet de toekomstige planning eruit?

Frederiek Vanhessche: “Vorig jaar werden voorbereidende werken uitgevoerd zoals rooiwerkzaamheden en grondwerken, en werd de bestaande brug afgebroken. Achter de schermen werd de studie van zowel de staalstructuur, paalfunderingen als de landhoofden uitgevoerd. Momenteel is de aannemer bezig met het bouwen van de landhoofden; meer bepaald het uitvoeren van de paalfunderingen. Volgens de huidige planning wordt het nieuwe brugdek in september 2021 ingevaren en zou de nieuwe wegbrug begin 2022 klaar moeten zijn voor gebruik.”

Wat zal de positieve impact zijn van deze werken nadat ze zijn afgerond?

Frederiek Vanhessche: “Enerzijds betekenen de werken een verbetering voor de scheepvaart, economie en milieu, anderzijds voor de gebruikers van de brug. Vooral voor de fietsers en voetgangers wordt de nieuwe brug immers een pak veiliger dan de bestaande. Zo komt het fiets- en voetpad aan de buitenzijden van de brug en wordt op deze manier het wegverkeer afgescheiden van het fiets- en voetgangersverkeer door de boogconstructie van de brug. Daarnaast wordt een veilige verbinding gerealiseerd tussen de jaagpaden op rechter- en linkeroever voor de zwakke weggebruikers door oversteekbewegingen over de rijweg te vermijden. Hiertoe worden de nieuwe aansluitingen aan de jaagpaden op de vier kwadranten van de brug gerealiseerd.”

Wat kan je ons vertellen over het uitzicht van de toekomstige wegbrug?

Frederiek Vanhessche: “De nieuwe brug wordt een stalen boogbrug, oftewel een bowstring, naar voorbeeld van de reeds gerealiseerde brug in Olsene en de toekomstige bruggen in Bissegem-Marke en Wevelgem-Lauwe. Dit om de herkenbaarheid langs de Leie kracht bij te zetten. De boogconstructie bevindt zich tussen de rijbaan en de zone voor fietsers en voetgangers, waardoor de zwakke weggebruiker afgeschermd wordt van auto- en vrachtverkeer en bovendien een vrij zicht heeft op de Leie en de omgeving. Dat komt de belevingswaarde ten goede. De brug overspant de Leie in één keer zonder tussenpijlers, waardoor we ook een vrij zicht krijgen onder de brug.”

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.