De omvorming van het kanaal Bossuit-Kortrijk komt een serieuze stap dichterbij. Vlaanderen start met een ‘complex project’: een vereenvoudigde procedure waarin alle betrokken overheden alle mogelijke alternatieven samen onderzoeken. Het kanaal Bossuit-Kortrijk is een cruciale schakel in de Seine-Scheldeverbinding: een watersnelweg die het Scheldebekken binnen enkele jaren rechtstreeks moet verbinden met het hart van Frankrijk. “We werken aan een alternatief voor de file”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Elke vracht die over het water gaat, moet niet meer over de weg”.

Het kanaal Bossuit-Kortrijk verbindt de Schelde met de Leie, maar kent een vernauwing ter hoogte van Kortrijk. De schippers van grotere schepen kunnen het kanaal dus niet gebruiken en moeten noodgedwongen via Gent en de Boven-Schelde varen: een omweg die kan oplopen tot wel 138 kilometer. Als het kanaal Bossuit-Kortrijk uitgebouwd wordt, kan het doorgroeien tot een cruciale schakel in de Seine-Scheldeverbinding van de toekomst: een watersnelweg die het Scheldebekken rechtstreeks verbindt met het hart van Frankrijk.

De Vlaamse Regering heeft nu groen licht gegeven voor de opstart van een ‘complex project’: een vereenvoudigde procedure, waarin alle betrokken overheden alle mogelijke alternatieven samen onderzoeken. Alle aspecten komen binnen deze procedure aan bod: mobiliteit, economie, maar ook erfgoed, leefbaarheid, impact op het stedelijke weefsel, gevolgen voor de ruimere omgeving … Er moeten nog belangrijke keuzes gemaakt worden. Zo is er nog niet beslist of het huidige tracé uitgebouwd wordt of er een alternatieve verbinding komt, elders op het grondgebied van Kortrijk. De eventuele ontwikkeling van een nieuw regionaal overslagcentrum, dat de watersnelweg ontsluit voor lokale bedrijven, zal ook bekeken worden. Alle denkpistes zullen met een open blik onderzocht worden.

“Onze ultieme doelstelling is een watersnelweg creëren voor schepen die 3 lagen containers kunnen torsen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Eén zo’n schip haalt in één klap meer dan 200 vrachtwagens uit de file. Dat is een boost voor de mobiliteit, de leefbaarheid én de economie. Deze beslissing zorgt nu eindelijk voor een concreet perspectief”.

Er is nu een duidelijke timing: de onderzoeksfase moet eind 2018 afgerond worden. Alle invalshoeken zullen dan verzameld worden in een finaal ontwerp. Die fungeert op zijn beurt als leidraad voor de volgende realisatiefase. “We reiken de hand naar iedereen”, zegt Weyts. “We werken nu al nauw samen met de lokale besturen van Kortrijk, Harelbeke, Zwevegem en Avelgem. We willen nog meer experts aan boord halen en ook de buurtbewoners betrekken”.

Datumveld tonen
nee

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.