Een belangrijke mijlpaal voor de Leiewerken in Harelbeke en ook voor het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen: de nieuwe sluis in Harelbeke is sinds 16 maart 2018 open voor het scheepvaartverkeer op de Leie. 

Onderdeel van Europees binnenvaartproject

De Leiewerken in Harelbeke maken deel uit van het Europees gesubsidieerd binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Het project wil van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. Meer binnenvaart betekent minder drukke wegen, maar ook meer grotere schepen. Deze schepen zijn tot 190 meter lang. De oude sluis in Harelbeke was hiervoor te klein en werd dus vervangen door een langer exemplaar.

Een nieuwe sluis

Sinds eind vorig jaar is de betonnen constructie van de nieuwe sluis klaar. Vervolgens werden de deuren geplaatst en werden de laatste elektromechanische werken uitgevoerd. Eind januari liep de sluis vol met water en werd de waterbouwkundige constructie onderworpen aan uitgebreide (veiligheid)testen. Maar nu is het zover: de nieuwe sluis is geopend voor de schepen op de Leie!

De tijdelijke sluis, die gebruikt werd tijdens de bouw van de nieuwe sluis, blijft nog even in dienst zodat er bij eventuele kinderziektes geen hinder is voor de scheepvaart. Voor het paasverlof wordt er gestart met de afbraak van de tijdelijke sluis.

“We hebben fors geïnvesteerd in een nieuwe sluis die dubbel zo groot is als de oude”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Zo maken we de Leie klaar voor grotere schepen en de binnenvaart aantrekkelijker voor meer bedrijven. Elke vracht die we naar de waterweg halen, halen we ook weg van onze overvolle wegen”.

De sluis in cijfers

De nieuwe sluis is een van de indrukwekkendste onderdelen van de Leiewerken in Harelbeke en heeft een lengte van 230 meter. Dit is dubbel zo lang als de oude sluis. Daarnaast is de sluis 12,5 meter breed en 4.7 meter diep. Ze is geschikt voor duwvaartkonvooien met een lengte tot 190 meter en krijgt later ook nog middendeuren zodat kleinere schepen sneller kunnen worden geschut.

Energiezuinige stuw

Naast een nieuwe sluis, wordt er ook een nieuwe stuw gebouwd. De nieuwe dubbele stuw wordt uitgerust met turbines die energie opwekken. De volledige installatie zal dus 100 % energieneutraal zijn. Deze nieuwe stuw komt op de plaats van de tijdelijke sluis. De bouw van de nieuwe stuw zal van start gaan na de afbraak van de tijdelijke sluis. Eens de stuw in werking is, wordt de tijdelijke stuw afgebroken.

Verdere aanpassingen in Harelbeke

Naast de bouw van een nieuwe sluis en een energieneutrale stuw, staan er nog heel wat aanpassingen op het programma. Het Moleneiland wordt heringericht met een vispassage en er komt ook een draaibrug voor fietsers en voetgangers. De intake van de Banmolens zal ervoor zorgen dat de Leie weer tot aan de Banmolens stroomt.

Parallel met de Leiewerken loopt het stadsvernieuwingsproject, h∩aqua. Op het programma staan onder meer de heraanleg van de wegen en jaagpaden langs de oevers, de herinrichting van het Marktplein en vele andere stads- en woonontwikkelingen op de beide Leieoevers.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.